xs
xsm
sm
md
lg

กทม.อบรมเจ้าหน้าที่ 50 เขต ซักซ้อมเลือกตั้ง ส.ส.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม.อบรมเจ้าหน้าที่ 50 เขต ทำงานช่วยเลือกตั้ง ส.ส.พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ถูกต้องตามที่ กกต.กำหนด หลังปรับแนวทางใหม่ ทั้งเวลาเลือกตั้ง กำหนดผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น 1,000 คนต่อหน่วย ลดจำนวนคกก.ประจำหน่วยเลือกตั้งเหลือ 5 คน ชี้ต้องซักซ้อมความเข้าใจ ไม่ให้จดจำอยู่ในแนวทางเดิม

วันนี้ (9 ก.พ.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ทั้ง 50 สำนักงานเขต ระหว่างวันที่ 9 - 10 ก.พ. 62 โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีนายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน ผู้อำนวยการเขต ตลอดผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นางศิลปสวย กล่าวว่า การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 62 ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานครช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง โดยกฎหมายได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการที่แตกต่างไปจากกฎหมายเดิมหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการลงคะแนน ที่กำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. หรือจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นเป็นหน่วยเลือกตั้งละ 1,000 คน หรือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนลดลงเหลือหน่วยเลือกตั้งละ 5 คน ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนไม่เคยปฏิบัติมาก่อน โดยหากไม่มีการจัดอบรมหรือประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ อาจทำให้ทุกคนยังยึดถือหรือจดจำอยู่กับแนวทางเดิมๆ ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อยและผิดกฎหมาย

"การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายเลือกตั้ง อันจะส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม และที่สำคัญหากผู้เข้าอบรมมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามวิทยากรเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป" นางศิลปสวย กล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...