xs
xsm
sm
md
lg

รับสมัครชายไทยทำงานผลิตสิ่งทอในไต้หวัน 3 ปี สมัครฟรีถึง 13 ก.พ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานผลิตสิ่งทอในไต้หวัน จำนวน 15 อัตรา จ้างงาน 3 ปี รายได้กว่า 23,000 บาทต่อเดือน สมัครฟรีถึงวันที่ 13 ก.พ. 2562

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท Kingwhale Corporation ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอและฟอกย้อม จำนวน 15 อัตรา และขึ้นบัญชีสำรองอีก จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 23,100 เหรียญไต้หวัน (TWD) หรือประมาณ 23,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 : 1TWD = 1.0372 บาท) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป พ้นภาระการรับราชการทหาร สายตาอยู่ในระดับ 0.8 - 1.5 และไม่บอดสี สภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก เดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทำเรื่องเข้าไต้หวัน

เมื่อทำงานครบ 30 วัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งจัดอาหารว่างให้ฟรีช่วงทำงานล่วงเวลา ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

นางเพชรรัตน์ กล่าวว่า อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานไต้หวันได้ โดยหลอกให้จ่ายเงินค่าบริการ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เช่น ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 บาท เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...