xs
xsm
sm
md
lg

พัฒนาเด็กๆให้ใช้สองภาษาได้อย่างไร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โดย...สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

ในสังคมยุคปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ภาษาจึงมีความสำคัญเพราะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้อื่นที่พื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน

การเรียนรู้ภาษาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยซึ่ง “วัยเด็ก” มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะการเรียนรู้ของพวกเขามีความเป็น “ธรรมชาติ” มากกว่าวัยผู้ใหญ่ มักจะเรียนรู้คำศัพท์หรือประโยคใหม่ๆผ่านกิจกรรม“การเล่น” โดยไม่รู้ตัว พัฒนาการพูดบทสนทนาผ่านการ “จดจำ” และ “เลียนแบบ” จากบริบทที่อยู่รอบข้าง“ไม่ค่อยกลัวต่อความผิดพลาด”ในการใช้ภาษาและ “พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆ”มีเวลาและโอกาสที่จะอยู่ใน “บริบทที่มีการใช้ภาษา” เช่น โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาที่สองควบคู่กับภาษาแม่(ภาษาประจำชาติ)มากกว่าวัยผู้ใหญ่ อีกทั้ง“สมอง” มีการเจริญเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เด็กๆพัฒนาทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไปจนกระทั่งเมื่อเป็นผู้ใหญ่

นอกจากเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้ว การเรียนรู้ภาษายังช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานที่มีความหลากหลายในเวลาเดียวกัน การตัดสินใจ การจดจำและการสังเกตในรายละเอียดต่างๆ เพิ่มแนวโน้มในการทำข้อสอบที่ได้คะแนนสูงขึ้น และป้องกันความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมอีกด้วย ซึ่งเราสามารถพัฒนาเด็กๆให้ใช้สองภาษาได้โดย
1. สนทนาโดยใช้ภาษาแรกและภาษาที่สองควบคู่กันอยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน

2. ไม่กดดันในการพัฒนาการใช้ภาษาที่สองจนเกินไป พร้อมทั้งให้กำลังใจและคำแนะนำที่เหมาะสม

3. เมื่อพวกเขาใช้ภาษาที่สองโดยไม่ถูกต้องควรแก้ไขโดยพูดประโยคใหม่ที่ถูกต้องแทนและไม่ให้รู้สึกว่าการใช้ภาษามีความผิดพลาดซึ่งทำให้ไม่รู้สึกเสียกำลังใจและจดจำประโยคใหม่โดยอัตโนมัติ

4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการใช้ภาษาที่สองให้กับพวกเขา เช่น พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ใช้ภาษาที่สองอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้พวกเขาจดจำและเลียนแบบพฤติกรรม

5. ส่งเสริมให้มีโอกาสได้พัฒนาการใช้ภาษาที่สองผ่านสื่อ เช่น การสนทนา หนังสือ เพลง โทรทัศน์ วิดีโอคอร์สเรียนภาษา หรือในบริบทเช่น ต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่มีการใช้ภาษานั้นๆอยู่

หากเราไม่สามารถใช้ภาษาที่สองได้ดี แต่ต้องการพัฒนาพวกเขา สามารถทำได้โดย1. เรียนรู้ภาษาที่สองพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจะทำให้พัฒนาทักษะทางภาษามากยิ่งขึ้นและพวกเขารู้สึกมีกำลังใจ2. ส่งเสริมให้มีโอกาสได้พัฒนาการใช้ภาษาที่สองผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เกม เพลง โทรทัศน์ วิดีโอ คอร์สเรียนภาษา บ่อยครั้ง 3. พาเข้าไปในบริบทที่มีการใช้ภาษาเพื่อจะได้ฝึกการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง 4. ชี้ให้เห็นข้อดีของการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อให้พวกเขาเกิดความสนใจและพร้อมที่จะต่อยอดความรู้ในด้านนี้ด้วยตนเอง และ5. ให้กำลังใจและคำแนะนำที่เหมาะสม
กำลังโหลดความคิดเห็น...