xs
xsm
sm
md
lg

สอบ O-Net ป.6, ม.3 วันแรกราบรื่น ไม่มีเด็กขาดสอบจากปัญหาฝุ่นจิ๋ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สทศ-สพฐ. จัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 วันแรก ระบุ ยังไม่พบขาดสอบจากปัญหาฝุ่น PM25 แต่หากมี สทศ. ก็พร้อมจัดสอบรอบพิเศษให้

วันนี้ (2 ก.พ.) ที่สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ลาดพร้าว กทม. น.ส.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สทศ. รักษาการแทน ผอ.สทศ. และ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 ก.พ. และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 ก.พ.

น.ส.ทรายทอง กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ว่า ปีการศึกษา 2561 นี้ การทดสอบ O-Net นักเรียนชั้น ป.6 มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 790,210 คน มีศูนย์สอบ 186 ศูนย์ สนามสอบ 4,108 สนาม ห้องสอบ 28,959 ห้อง ส่วนการสอบ O-Net ชั้น ม.3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 696,457 คน มีศูนย์สอบ 227 ศูนย์ สนามสอบ 4,135 สนาม ห้องสอบ 25,341 ห้อง ซึ่งการสอบ O-Net ของชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลสอบ O-Net ชั้น ป.6 ในวันที่ 25 มี.ค. 62 และชั้น ม.3 วันที่ 26 มี.ค. 62 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th

ส่วนในภาพรวมของการจัดสอบทุกสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง สทศ. ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์ดำเนินการจัดสอบให้ดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสและเป็นระบบรัดกุมที่สุด สำหรับสนามสอบ O-Net ที่ ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 128 คน และไม่พบว่ามีเด็กขาดสอบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เช้านี้ยังไม่มีรายงานว่า มีเด็กขาดสอบ แต่หากพบว่ามีเด็กขาดสอบในวันนี้ เนื่องจากจำเป็นจริงๆ เช่น ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ ทาง สทศ. ก็จะจัดสอบรอบพิเศษให้ คาดว่า ในวันที่ 4-5 มี.ค. 2562 นี้ ส่วนข้อสอบที่จะนำมาให้เด็กในรอบพิเศษสอบนั้น จะมีเนื้อหาเหมือนเดิม แต่จะมีการสลับและเป็นข้อสอบคู่ขนาน ซึ่งคนที่สอบภายหลังจะไม่ถือว่าได้เปรียบคนที่สอบก่อนแต่อย่างใด เพราะสทศ.ได้เตรียมการรองรับไว้แล้ว

สำหรับการดำเนินการจัดสอบในวันนี้ เจ้าหน้าที่คุมสอบได้มีมาตรการห้ามนักเรียนนำนาฬิกาดิจิทัล และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิตเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดเพื่องกันการทุจริต และสำหรับเด็กที่มาสายเกิน 30 นาที ก็จะไม่ให้เข้าห้องสอบในวิชานั้นๆ และผู้ที่สอบเสร็จก่อนจะออกจากห้องได้เมื่อหมดเวลาแล้ว

ด้าน นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า ในส่วนของ สพฐ. ได้ประสานไปยังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสอบ O-Net ร่วมกับ สทศ. ซึ่งการสอบ O-Net ในครั้งนี้จะเป็นข้อสอบอัตนัย 20% เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้น รวมถึงการเรียนการสอนในห้องเรียนก็จะเชื่อมโยงกับการสอบ O-Net ด้วย ขณะเดียวกันภายหลังสอบเสร็จ ก็จะนำข้อสอบ O-Net มาเผยแพร่ โดย สพฐ.จะนำข้อสอบดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อใช้สอนในห้องเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่าเด็กมีจุดอ่อนจุดแข็งในวิชาใดบ้าง และนำมาประมวลผลแก้ไขต่อไป

นายวิษณุ สำหรับวิกฤตฝุ่นละออง PM25 นั้น สพฐ.ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับโรงเรียนต่างๆที่เป็นสนามสอบ และอยู่ในจุดเสี่ยงวิกฤตฝุ่นละออง ให้เตรียมความพร้อมและแจกหน้ากากอนามัยให้เด็ก เบื้องต้นแต่ละสนามสอบยังไม่พบเด็กขาดสอบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...