xs
xsm
sm
md
lg

คณะแพทย์ศิริราช ออกประกาศหยุดเรียน 2 วัน นศ.แพทย์ชั้นปี 2-5 หนีวิกฤตฝุ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศิริราช ออกประกาศหยุดการเรียนการสอน นศ.แพทย์ชั้นปีที่ 2-5 นศ.โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ช่วยพยาบาล ปริญญาโทและเอก วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. เว้น นศ.แพทย์ปี 6 ให้ปฏิบัติงานตามปกติ

วันนี้ (30 ม.ค.) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงนามในประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของคณะ ลงวันที่ 30 ม.ค. 2562 ระบุว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 30 ม.ค. 2562 เรื่องหยุดการเรียนการสอนในพื้นที่ศาลายา บางกอกน้อย และพญาไทเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 เนื่องด้วยปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงเห็นสมควรหยุดการเรียนการสอนภายในคณะ สำหรับนักศึกษาระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 มีดังนี้ ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 และ 5 หยุดการเรียนการสอนยกเว้นการจัดสอบ ให้ดำเนินการตามปกติ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ขอให้ปฏิบัติงานตามปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาหลักสูตรในสังกัด โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ และโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล หยุดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหยุดการเรียนการสอน


กำลังโหลดความคิดเห็น...