xs
xsm
sm
md
lg

ผลดี-ผลกระทบถ้าเลื่อนสอบ GAT/PAT มากำหนดเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“หมออุดม” เผย เลื่อนสอบ GAT/PAT กำหนดเดิมหรือไม่ขึ้นกับ ทปอ. พิจารณา ชี้ โดยหลักเลื่อนได้ แต่ต้องดูความคุ้มค่า ขณะที่ รองเลขาธิการ ทปอ. แจงหากมีการเลื่อนสอบ GAT/PAT มากำหนดการเดิมผลดี เด็กมีเวลาเตรียมตัวเพิ่ม ขณะที่ผลกระทบก็มีถึง 6 ประเด็น

วันนี้ (23 ม.ค.) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 นั้น ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศวันเลือกตั้งอีกครั้ง ซึ่งคาดว่า กกต. จะประกาศตามกำหนด คือ ภายใน 5 วัน แต่เบื้องต้นได้มีการแจ้งไปยัง กกต. แล้ว ว่า ขอให้วันเลือกตั้งไม่ตรงกับวันสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ทั้งการสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 16-17 มี.ค. 2562 การทดสอบทางการศึกษาสระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net วันที่ 2-3 มีนาคม ส่วนประเด็นที่เรียกร้องให้มีการย้ายวันสอบ วิชาความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT กลับมาเป็นวันที่ 23-26 ก.พ. 2562 นั้น เป็นเรื่องที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต้องไปพิจารณาว่า จะกลับมาได้หรือไม่ ซึ่งโดยหลักการตนคิดว่า สามารถเลื่อนกลับมาได้ แต่ยังต้องพิจารณาแห่งเหตุอื่นๆ ประกอบด้วยว่าจะคุ้มค่าหรือไม่หากเลื่อนกลับไป ทั้งสถานที่ที่ต้องมีการเตรียมพร้อม อีกทั้งการเตรียมตัวของนักเรียนซึ่งบางคนอาจจองที่พัก และตั๋วเดินทางไว้ล่วงหน้าแล้ว เป็นต้น

ด้าน รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือ TCAS ซึ่งมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธาน ได้พิจารณาการบริหารกระบวนการทดสอบ GAT และการทดสอบ PAT ปีการศึกษา 2562 สรุปว่า ในการจัดสอบจะมีหน่วยงานที่เป็นสนามสอบ 5 สังกัด จำนวน 212 แห่ง ซึ่งการเลือกสนามสอบเป็นความต้องการของนักเรียน ซึ่งนักเรียนเลือกสนามสอบตั้งแต่วันสมัคร และรับทราบข้อมูลสนามสอบ ห้องสอบ วันเวลา เรียบร้อยแล้ว ขณะที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ในการจัดทำตันฉบับ การพิมพ์ ทั้งข้อสอบปกติและข้อสอบอักษรเบรลล์ รวมถึงต้องวางแผนระบบการขนส่งข้อสอบไปยังสถานสอบ การปรับแก้ไขข้อมูลในระบบการค้นหาสนามสอบ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการตรวจเยี่ยมสามารถทราบข้อมูล และตั้งประธานสนามสอบที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสนามสอบ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลกระทบถ้ามีการประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT กลับไปตามกำหนดเดิมวันที่ 23-26 ก.พ. 2562 คือ 1. มีจำนวนสนามสอบ 96 แห่ง ที่ไม่สามารถรับเป็นสนามสอบได้ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นที่กำหนดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. 2562 ได้แก่ การจัดสอบปลายภาคในระดับชั้นอื่น การรับสมัครเด็ก ม.1 และ ม.4 ส่วน 2. นักเรียนเข้าค่ายฝึกวิชาทหาร จำนวน 2,000 คน ถ้ามีการเปลี่ยนสนามสอบเด็กกลุ่มนี้อาจจะร้องเรียนเพราะได้รับผลกระทบ 3. กรณีสนามสอบเปลี่ยน สทศ. ต้องส่งข้อมูลให้นักเรียนทราบ ซึ่ง สทศ. ไม่มั่นใจว่า นักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงหรือไม่ และอาจมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสนามสอบไปสนามสอบอื่นที่ตนเองไม่ได้เลือกไว้ เช่น สนามสอบไกลบ้าน หรือไกลจากที่พักที่จองไว้ล่วงหน้า 4. บางจังหวัดมีสนามสอบเพียงแห่งเดียว การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาสนามสอบใหม่ในกรณีที่สนามสอบเดิมไม่ว่าง 5. กรรมการคุมสอบอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะไปทับซ้อนกิจกรรมที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว สทศ. ไม่มั่นใจว่าจะสามารถหากรรมการคุมสอบทดแทนได้ทันเวลา และ6.ผู้สมัครบางส่วนอาจจะจองการเดินทาง และที่พัก ไว้เรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงวันสอบอาจส่งผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่าย

“ส่วนข้อดีของจัดสอบตามเดิมคือวันที่ 16-19 ก.พ. 2562 นักเรียนจะได้สอบในสนามสอบที่ตนเองเลือก และทราบข้อมูลรายละเอียดของสนามสอบเรียบร้อยแล้ว หลังการสอบ GAT/PAT นักเรียนมีเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่จะเตรียมดูหนังสือเพื่อสอบแบบทดสอบ O-Net และสอบ 9 วิชาสามัญ นอกจากนี้ นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนกิจกรรมต่างๆ ไว้แล้ว และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบตามกำหนด แล้ว” รศ.เพ็ญรัตน์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น