xs
xsm
sm
md
lg

สิ้น “โกวิท เอนกชัย” ศิลปินแห่งชาติวรรณศิลป์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สิ้นศิลปินแห่งชาติวรรณศิลป์ “โกวิท เอนกชัย” นักเขียนผู้แตกฉานในพุทธรรม ด้วยโรคปอดติดเชื้อ

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการวรรณกรรมไทยสูญเสียนักเขียนผู้แตกฉานทางพุทธศาสนาคนสำคัญ คือ นายโกวิท เอนกชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2550 จากไปด้วยอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 62 เวลา 05.00 น. สิริอายุรวม 81 ปี โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่ 14 ธ.ค. 62 เวลา 16.30 น. ณ ศาลาจารุมิลินท กำหนดสวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 19 ม.ค. 2562 และฌาปนกิจศพวันที่ 20 ม.ค. นี้ เวลา 16.30 น. ณ เมรุ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (งดรับพวงรีด)

นายชาย กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

ประวัติ นายโกวิท เอนกชัย หรือนามปากกา “เขมานันทะ” “รุ่งอรุณ ณ สนธยา” “ฉับโผง” “กาลวิงก์” และ “มุนีนันทะ” เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2481 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาได้อุปสมบท และ ฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิษขุที่สวนโมกขพลาราม และภายหลังได้ฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ขณะอยู่ในสมณเพศได้สร้างสรรค์และสืบสานงานพุทธศิลป์จำนวนมากไว้ที่โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม ทั้งในรูปแบบบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทย นับเป็นต้นแบบอันทรงค่าและมีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ผู้ไปเยือนทั้งในด้านพุทธปัญญาและพุทธศิลป์มาถึงปัจจุบัน

นายโกวิท มีผลงานทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ผลงานร้อยแก้วมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความ ความเรียงธรรมบรรยาย บทวิจารย์วรรณคดี และนวนิยาย ผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาลึกซึ้ง ใช้ถ้อยความและท่วงทำนองการเขียนอย่างมีวรรณศิลป์ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และมีเจตนามุ่งประสานความคิดความสัมพันธ์ด้วยมิตรภาพกับทุกศาสนาในโลก ผลงานทั้ง 60 เรื่อง นับเป็นการผสมผสานพุทธปัญญากับศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนและงดงาม มีมุมมองแหลมคมในการวิเคราะห์ วิจารณ์ สามารถอธิบายปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสืบสานธรรมะให้แก่คนรุ่นใหม่และผู้สนใจใฝ่ธรรมได้อย่างกว้างขวางจนเกิดการจัดตั้งพุทธสถานและอาศรมขึ้นหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าจุดเด่นของผลงานของนายโกวิท เอนกชัย อยู่ที่ความสามารถในการสืบสานและหลอมรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้อย่างมีวรรณศิลป์ โดยมุ่งหวังให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันในสังคมโลกด้วยสันติและไมตรี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ บทความ นวนิยาย) ปี 2550กำลังโหลดความคิดเห็น...