xs
xsm
sm
md
lg

วธ.มอบ 85 รางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม"กรมศิลป์โชว์ของเล่น-ของสะสมบุคคลสำคัญในอดีต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 “วีระ” มอบ 85 รางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” หนุนเด็กไทยเรียนรู้โขน ดึง “โค้ชเอก ทีมหมูป่าอะคาเดมี่” ติวเข้มทักษะฟุตบอลเสริมสร้างสมาธิกับ “โค้ชเอก-และทีมหมูป่า อะคาเดมี่” ขณะที่ กรมศิลป์ นำของเล่น ของสะสมบุคคลสำคัญในสมัยร.5-ร.9 มาจัดแสดง

วันนี้ (12 ม.ค.) ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ประธานเปิดงานกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กประพฤติดีมีค่านิยม จำนวน 85 คน ชมการแสดงจากเยาวชนที่ได้รับรางวัลระดับโลก เช่น การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะนาฏยบางกอก การแสดงขับร้องคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย การแสดงร่วมสมัย สถาบันบางกอกแดนซ์ เป็นต้น และการแสดงโขนเด็กชุดรากเหง้า+หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา แสดงโดยเด็กพิเศษจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชน เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านการเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทย และส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย พร้อมทั้งเรียนรู้การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมชาติไทยให้มั่นคงและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการทำงานเพื่อสังคม (จิตอาสา)

ทั้งนี้ วธ. จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ลานอาคารกระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาทิ กิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเสริมสร้างสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา โดยนายเอกพล จันทวงษ์ ผู้ช่วยโค้ช และนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ มาถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการที่ได้มีโอกาสร่วมเล่นฟุตบอลกับทีมฟุตบอลในประเทศต่างๆให้แก่เด็กไทย,นิทรรศการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ จัดแสดงผลงานและการสาธิตผลงานของช่างสิบหมู่ การวาดภาพระบายการ์ตูน การต่อจิ๊กซอว์โขนไทย ตัวพระ นาง ยักษ์ ลิง การวาดภาพการ์ตูน งานปั้นสำหรับเด็ก

นิทรรศการ “วันเด็กไทย หัวใจโขน” กิจกรรมการขับร้องคณะนักร้องประสานเสียง โดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย การแสดงหุ่นละครเล็ก โดยชมรมหุ่นละครเล็กเยาวชน โจหลุยส์ การแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย สาธิตการทำหัวโขนจิ๋ว การวาดการ์ตูนโดยสมาคมการ์ตูนไทย, กิจกรรมเกมคุณธรรมบนแทปเล็ต กิจกรรมระบายสีตัวละครและเกมต่อจิ๊กซอว์ตัวการ์ตูนจิตตนคร เกมโฟโต้ (แจกโปสการ์ด) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดรถฉายหนังเคลื่อนที่ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กิจกรรมต่อจิ๊กซอว์คุณธรรมเพื่อฝึกสมาธิและสติ กิจกรรมทำตุ๊กตา DIY และเชิญแพทย์ฉุกเฉิน/อาสาสอนทำ CPR เพื่อให้เด็กนำทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นและนำไปใช้ในชีวิตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

วันเดียวกัน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ว่า กรมศิลปากรเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้า ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพิ่มพูนทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างความตระหนักรู้ ในคุณค่าความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เกิดความรัก หวงแหน และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์มรดกของชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่ต่อไป สอดคล้องกับคำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

สำหรับที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยได้จัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “โลกของเด็ก: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ตุ๊กตาควายดินเผา รวมถึงของเล่นของสะสมของบุคคลต่างๆ ในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 9 ของเล่น เป็นต้น สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “Smart Kids” จิตอาสา บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ประกอบด้วย กิจกรรมระบายสีเข็มกลัดรูปหัวโขน ทายภาพตัวละครโขน เรื่อง รามเกียรติ์ และจิ๊กซอว์ต่อภาพ เกม Run Monkey Run และกิจกรรมระบายสีรูปพระธาตุพนม เป็นต้น



กำลังโหลดความคิดเห็น...