xs
xsm
sm
md
lg

อภ.-สสจ.นครศรีธรรมราช มอบยา-อุปกรณ์การเรียนให้นร.ในสพป.นศ.เขต3

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อภ.ร่วม สสจ.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 มอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ อุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา และยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 3 แสนบาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดวาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” ขึ้น ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ส่งผลให้หลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความเดือดร้อน ในด้านที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ สภาพจิตใจของพี่น้องประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หลักในการผลิตยา วิจัย และพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งช่วยเหลือสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย

องค์การเภสัชกรรมจึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครศรีธรรมราช เขต 3 มอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ ประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา เป็นต้น และยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 300,000 บาท ไปมอบให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง โรงเรียนบ้านชายทะเล โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก โรงเรียนวัดพิบูลยารามฯ โรงเรียนวัดปิยาราม โรงเรียนบ้านบางลึก โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โรงเรียนวัดปากตรง อำเภอปากพนัง โรงเรียนบ้านบางโหนด อำเภอหัวไทร โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อำเภอเชียรใหญ่ และโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภญวีระมล กล่าวต่อไปว่า นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว กระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การฯ ยังได้จัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาน้ำกัดเท้า ผงน้ำตาลเกลือแร่ สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล และแอลกอฮอล์ แล้ว กว่า 40,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และองค์การฯพร้อมที่จะผลิตยาได้อย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการ เพื่อให้ประชาชนได้รับยาอย่างทั่วถึงต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...