xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผยเด็กอยากได้ของขวัญ “ขอให้คนไทยมีจิตสาธารณะ-มีพืนที่ทำกิจกรรม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผลโพลเผยเด็ก-เยาวชน ร้อยละ 72.52 ทราบว่าคำขวัญวันเด็กปี 62 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ส่วนเด็กอยากไปงานวันเด็กมากที่สุด “ศาลากลางจังหวัด-ทำเนียบรัฐบาล-กองทัพอากาศ-กองทัพบก-กองทัพเรือ” ขณะที่ของขวัญวันเด็กที่ต้องการ “ขอให้คนไทยมีจิตสาธารณะ-เปิดพื้นที่ให้เด็กทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ-เรียนฟรีถึง ป.ตรี”


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน หัวข้อ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 5,580 คนทั่วประเทศ พบว่าร้อยละ 94.64 ทราบว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม และร้อยละ 72.52 ทราบว่า คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ทั้งนี้ ร้อยละ 81.04 ทราบข่าวการจัดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล โดยทราบข่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ ร้อยละ 67.30 ทราบข่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ รองลงมาคือ เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก/ไลน์ หน่วยงานราชการ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก วิทยุ หนังสือพิมพ์ โบรชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว และป้ายโฆษณา ตามลำดับ เมื่อสอบถามความคิดเห็นเด็กและเยาวชนว่า วางแผนว่าจะไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ไหน พบว่า ไปร่วมงานวันเด็กที่ศาลากลางจังหวัด สถานที่ราชการ อาทิ ทำเนียบรัฐบาล กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ลานกิจกรรม สวนสาธารณะ เช่น สวนรถไฟ สวนหลวง ร.9 สวนจตุจักร สวนลุมพินี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เมื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาที่เด็ก เยาวชน ต้องการเข้าร่วมทำและอยากทำมากที่สุด พบว่า 1. จิตอาสารักสะอาด:แยกขยะ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โบราณสถาน 2. จิตอาสารักษ์วัฒนธรรม:อาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ช่วยดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 3. จิตอาสารักษ์สัตว์:อาสาสมัครคนรักสัตว์ แจกเอกสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย 4. จิตอาสารักสุขภาพ : วิ่งการกุศลวิ่งนำคนตาบอดปั่นจักรยานปฐมพยาบาลวิ่งเก็บขยะและ 5. จิตอาสางานทำมือ : ทำเสื้อกระเป๋าเข็มกลัดภาพวาดสมุดทำมือ เพื่อจำหน่ายหารายได้ช่วยสาธารณะ

เมื่อสอบถามความเห็นว่า การจัดงานวันเด็กจะมีประโยชน์และช่วยพัฒนาชาติได้อย่างไร เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ตอบว่า 1. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. ปลุกจิตสำนึกการเป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ปลูกฝังค่านิยมการทำงานเพื่อสังคม (จิตอาสา) ได้รับของขวัญและร่วมกิจกรรมกับศิลปิน ดารา นักร้อง ตลอดจนบุคคลที่ชื่นชอบ 4. มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน แสดงออกตามความสนใจ สร้างความรัก ความสามัคคี และ 5. ได้เรียนรู้การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยและเกิดความภาคภูมิใจ

จากการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนว่า ของขวัญวันเด็กที่ต้องการในปี 2562 พบว่าของขวัญที่เด็กๆ ต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1. ขอให้คนไทยทุกคนมีจิตสาธารณะ 2. เปิดพื้นที่ให้เด็กมีโอกาสทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ 3. สนับสนุนการศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาตรี 4. เห็นความสำคัญและให้กำลังใจเด็กที่ทำดี นอกจากนี้ ยังได้สอบถามว่าสนใจกิจกรรมวันเด็กของกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดขึ้น ณ ลานกระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พบว่า อับดับที่ 1 ระบุว่า สนใจกิจกรรมที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เกิดความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. สนใจร่วมพิธีมอบรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” จำนวน 85 คน 3. สนใจกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา จากนักฟุตบอล ทีมหมูป่าอะคาเดมี 4. สนใจกิจกรรมที่จะสร้างสีสันบนเวทีและการมอบของขวัญและของรางวัลให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ร่วมงาน และ 5. การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงโขน ฯลฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...