xs
xsm
sm
md
lg

เตือน!! อย่าเชื่อคำชวนไปทำงานเก็บผลไม้ป่า "สวีเดน-ฟินแลนด์" เหตุยังไม่ถึงฤดูกาลสมัคร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการจัดหางาน เตือนแรงงานไทย อย่าเชื่อคำชวนทางโซเชียลมีเดียไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ "สวีเดน-ฟินแลนด์" เหตุยังไม่ถึงฤดูกาลเปิดรับสมัคร เผยอยู่ระหว่างหารือกับ 2 ประเทศให้คนงานไทยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด ได้โควตาที่เหมาะสม

วันนี้ (10 ม.ค.) นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า มีผู้ชักชวนแรงงานไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอแจ้งให้ทราบว่า ฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน และฟินแลนด์จะอยู่ในช่วง ก.ค. - ก.ย. ของทุกปี จึงอย่าหลงเชื่อผู้ที่ชักชวนไปทำงานเก็บผลไม้ป่าดังกล่าว และขอแจ้งให้ทราบว่า การไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์เป็นงานที่หนักและตรากตรำ เพราะสภาพภูมิประเทศในการเก็บผลไม้ป่าเป็นพื้นที่ลาดชันภูเขา บางครั้งต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด บางครั้งมีปัญหาอากาศแปรปรวน ซึ่งค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ ประมาณ 60,000-70,000 บาทต่อคน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นต้น

นางเพชรรัตน์ กล่าวว่า กรมการจัดหางาน อยู่ระหว่างการเจรจาหารือกับทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้คนไทยได้รับการคุ้มครองดูแลมากที่สุด ตลอดจนจำนวนโควตาที่เหมาะสมที่คนไทยจะไปเก็บผลไม้ป่าดังกล่าว จึงขอให้คนหางานศึกษาข้อมูลการทำงานให้ถี่ถ้วนกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจเดินทาง สำหรับการเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนจะดำเนินการในรูปแบบนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ ขณะที่ฟินแลนด์จะดำเนินการในรูปแบบการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง โดยจะมีหนังสือเชิญจากบริษัทที่รับซื้อผลไม้ป่าในต่างประเทศเชิญแรงงานไทยไปทำงาน ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้รับโควตา เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,400 คน เป็นโควตาในประเทศสวีเดน 4,900 คน และฟินแลนด์ จำนวน 2,500 คน กรมการจัดหางานสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่า รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,397 คน จำแนกเป็นจัดส่งไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน จำนวน 4,903 คน และประเทศฟินแลนด์ จำนวน 2,494 คน

หากคนหางานใดประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...