xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียวซี 10 ศธ.จำนวน 10 ราย “อัมพร” นั่งรองเลขา กพฐ. “ธวัชชัย” รองเลขาอาชีวะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.อนุมัติตั้งซี 10 ศธ. 10 ราย “อัมพร” นั่งรองเลขา กพฐ. “ธวัชชัย” จากรองศธภ.ขึ้นรองเลขาอาชีวะ ดันอีก 6 รอง ศธภ. ขึ้น เป็นตัวจริง “ศธภ.” ขณะที่ “ธีระเกียรติ” ระบุยังเหลือค้างอีก 5 ตำแหน่ง แต่ไม่มีชื่อเข้าสัปดาห์หน้าแน่นอน จะใช้เวลาค่อยๆดูคนลงตำแหน่ง

วันนี้ (8 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สังกัด ศธ.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย ดังนี้ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็น รองเลขาธิการ กพฐ. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 9 ชลบุรี สำนักงานปลัด ศธ. เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) น.ส.ประดินันท์ สตีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็น ผู้ตรวจราชการ ศธ. น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น ผู้ตรวจราชการ ศธ.

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศธภ.1 (ปทุมธานี) เป็น ศธภ.1 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศธภ. 6 (นครศรีธรรมราช) เป็น ศธภ.6 (นครศรีธรรมราช) นายสันติ แสงระวี รองศธภ. 8 (ยะลา) เป็น ศธภ.8 (ยะลา) นายชอุ่ม กรไกร รองศธภ.13 (อุบลราชธานี) เป็น ศธภ.13 (อุบลราชธานี) นายธีรพงษ์ สารแสน รองศธภ.10 (อุดรธานี) เป็น ศธภ. 10 (อุดรธานี) และ นายนิสิต ชายภักตร์ รองศธภ. 7 (ภูเก็ต) เป็น ศธภ. 7 (ภูเก็ต) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

“ความจริงแล้ว ศธ.มีตำแหน่งว่างทั้งหมด 15 ตำแหน่งแต่ขณะนี้ ครม.อนุมติแต่งตั้ง 10 รายซึ่งทั้งหมดผ่านการกระบวนการคัดเลือกตามขั้นตอน หน้าที่ของผมคือกลั่นกรอง ซึ่งรัฐมนตรีก็มีการหารือร่วมกันหมดและนำเข้า ครม.จึงอยากบอกว่าได้ทำทุกอย่างรอบคอบ ส่วนที่ว่างอยู่อีก 5 ตำแหน่ง คือ เลขาธิการ กกอ.1 รองเลขาธิการ กกอ. 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ. 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กอศ.1 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ. 1 ตำแหน่ง ซึ่งสัปดาห์หน้าจะยังไม่มีการเสนอรายชื่อทั้ง 5 ตำแหน่งนี้แน่นอน เพราะตรงนี้คงจะค่อยๆขยับ ค่อยๆดูคนเพิ่มและผมย้ำเสมอว่าเรื่องคนคิดนานๆ”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...