xs
xsm
sm
md
lg

ปลุกพลังมด ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สสส.ร่วม กทม.จัดกิจกรรมรณรงค์รับวันเด็กแห่งชาติ ปลุกพลังมดชวนพ่อแม่ลดละเลิกเหล้า หวังใช้พลังรักของลูกช่วยให้พ่อแม่เลิกเหล้าเป็นของขวัญวันเด็กให้ลูกๆ ขณะที่โรงเรียนปฐมสังกัด กทม.ขานรับร่วมเสริมพลัง

วันนี้ (8 ม.ค.) ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายเกรียงไกร จงเจริญรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “พลังมดชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้า” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กทม. ทั้งนี้ภายในงานมีเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป. 2 ครู และแกนนำชุมชน กทม. เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายเกรียงไกร กล่าวว่า กทม.ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ สสส. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นในครั้งนี้ เพราะครอบครัว คือ สถาบันที่เล็กที่สุด แต่เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่และเป็นรากฐานสำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในสังคม และการผลิตประชากรที่มีคุณภาพ แต่หากคนในครอบครัวติดสุรา ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา และอาจทำให้การพัฒนาของประชากรอ่อนแอลง ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลด ละ เลิก การดื่มสุราโดยเฉพาะพ่อแม่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลานอย่างมาก ในส่วนของสำนักการศึกษาได้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบ ทุกกลุ่มประชากร โดยมีการจับมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรณรงค์มากยิ่งขึ้น

“ขณะที่มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด กทม.จำนวน 431 แห่ง โดยครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความใกล้ชิด สามารถหนุนเสริมการรณรงค์ในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์ “พลังมดชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้า” ในครั้งนี้ จะสร้างความสุขให้กับครอบครัว ลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา และจะเป็นพลังมดที่ช่วยกัน  ทั้งการ ชวน ช่วย และเชียร์ ให้การ ลด ละ เลิกเหล้าของพ่อแม่นั้น ประสบความสำเร็จ เป็นการเลิกเหล้าสู่ชีวิตใหม่รับปี 2562 และเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้เด็ก ๆ” นายเกรียงไกร  กล่าว

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า  โครงการรณรงค์ครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือภายใต้ สสส. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (1413) สำนักการศึกษา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก เพื่อลดการดื่มสุรา หันมาเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เริ่มในระดับครอบครัว เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว อีกทั้งหากพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดี  ไม่ดื่มสุรา จะเป็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าปัจจุบันคนไทย ดื่ม ประมาณ 15.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28.4  และถ้าเจาะเฉพาะเยาวชน 15-19 ปี ที่ดื่มพบว่ามีถึง 6.2 แสนคน หรือ ร้อยละ 13.6 ประกอบกับ ข้อมูลภาวะสังคมไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณปีละกว่า 140,000 ล้านบาทต่อปี

“ข้อมูลจากผู้ที่เลิกเหล้าได้สำเร็จ มักจะยึดโยงช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ เป็นจุดเริ่มต้น เช่น ปีใหม่ เข้าพรรษา วัดเกิด หรือเลิกเพื่อคนสำคัญ เลิกเพื่อลูก เลิกเพื่อครอบครัว โดยมีการเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันจากคนในครอบครัว ถือเป็นพลังมด พลังเล็ก ๆ ที่รวมกัน ช่วยเหลือกัน ทำให้การเลิกเหล้าประสบความสำเร็จ ดังนั้นในช่วงปีใหม่ 2562 นี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ลูกๆ จะชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้า นำไปสู่ชีวิตใหม่ไร้แอลกอฮอล์และเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้ลูก ๆ อีกด้วย” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

นายนพรัตน์  ข้ามสมุทร  กรรมการผู้จัดการบริษัท บอร์น ทู บี โปรดักชั่น จำกัด  กล่าวว่า ตนเป็นอีกคนหนึ่งที่ดื่มเหล้ามาตั้งแต่สมัยเรียน โดยเฉพาะช่วงเปิดบริษัทใหม่ ๆ ยิ่งดื่มบ่อยขึ้น เพราะอาชีพเราทำงานด้านเบื้องหลังงานบันเทิง พูดคุยทางธุรกิจใช้เวลาช่วงกลางคืน ในการพบปะพูดคุยกัน จึงมักอาศัยการเจรจาธุรกิจบนโต๊ะเหล้า เพราะจะคุยกันได้ง่าย มีความเป็นมิตรภาพที่ดี ซึ่งต้องมีเงินในกระเป๋าไม่ต่ำกว่า 4,000-5,000 บาท เป็นอย่างน้อยทุกครั้ง หากลองคำนวณตลอดเวลาเกือบ 20 ปีที่ดื่มน่าจะเป็นเงินจำนวนมาก

“สิ่งที่ทำให้เลิกเหล้าได้คือ ลูกและครอบครัว ยิ่งเมื่อมีบริษัทเป็นของตนเองแล้ว ช่วงแรก ๆ ตนยังดื่มอยู่ เมื่อกอดลูก ลูกผลักหนีไม่ให้กอด เพราะได้กลิ่นเหล้าติดตัว ทำให้มนุษย์พ่ออย่างเรา ต้องเลิกเหล้าให้ได้ เพราะช่วงเวลาดีๆที่จะได้กอดลูกมันมีน้อย เนื่องจากงานแบบเรามันมีเวลาให้ครอบครัวน้อยอยู่แล้ว เลิกงานกลับมาลูกยังไม่อยากเข้าใกล้อีก  มันเป็นความรู้สึกที่แย่มาก จึงทำให้ตนตัดสินใจเลิกดื่มเหล้า แต่ก่อนที่จะเลิกดื่มได้ โดยเริ่มต้นจากการเลิกสูบบุหรี่ก่อน ควบคู่ไปกับการเลิกเหล้า ดังนั้นการเลิกดื่มจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยาก โครงการนี้มุ่งให้เด็กๆได้ซึมซับถึงโทษภัยของเหล้า เป็นเรื่องที่มาถูกทางแล้ว เพราะลูกและครอบครัวเป็นจุดยึดเหนี่ยวที่สำคัญมาก   และอยากฝากถึงคนที่อยากเลิกดื่ม ควรนึกถึงลูกและครอบครัวให้มากๆ ส่วนความคิดที่ว่าการเจราจาเรื่องงานต้องเจรจาบนโต๊ะเหล้านั้นไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป เพราะทุกวันนี้ตนไม่ดื่ม  แต่ก็สามารถเจรจาธุรกิจได้เหมือนเดิม มีเพื่อนฝูงคบหากันเหมือนเดิม  สำหรับคนที่ติดทั้งเหล้าและบุหรี่ ควรเลิกบุหรี่ก่อนแล้วการเลิกดื่มจะง่าย ที่สำคัญเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งในการลด ละ เลิก แล้วเราจะพบว่าเราไม่ควรเสียเวลาไปยุ่งกับมันอีกเลย มาร่วมกันมอบอ้อมกอดที่ไร้กลิ่นแอลกอฮอล์ให้ลูกและคนในครอบครัวกันเถอะครับ แล้วเราก็จะมีความสุขที่แท้จริง” นายนพรัตน์  กล่าว

ทั้งนี้ โครงการพลังมดชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้า จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นำร่อง 10 แห่ง ภายในกิจกรรมจะมีการแสดงละคร เล่นเกม เขียนการ์ดข้อความ ระบายสีการ์ตูน ให้เด็กนำความรู้และสื่อรณรงค์ที่ได้ กลับไปชวน ช่วย เชียร์ ให้พ่อแม่ลด ละ เลิกเหล้าได้สำเร็จ โดยมีโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโรดโชว์นำร่องไปแล้วได้แก่  โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม / โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง / โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม / และโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และจะมีการมอบชุดสื่อรณรงค์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ทั้งสิ้น 431 แห่ง เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อรณรงค์ต่าง ๆ ไปจัดกิจกรรมรณรงค์กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้ โดยมีการเริ่มโครงการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562กำลังโหลดความคิดเห็น