xs
xsm
sm
md
lg

ชาวพุทธทั่วไทย-ทั่วโลก กว่า 21.9 ล้านคน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี จัดงานกว่า 3.6 หมื่นแห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ. เผย สถิติชาวพุทธทั่วไทย-ทั่วโลก กว่า 21.9 ล้านคน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ชี้ มีวัด ศาสนสถาน และสถานที่งานทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กว่า 36,559 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3,329 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 6.19

วันนี้ (1 ม.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) รายงานผลสรุปจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ว่า ศน. ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ซึ่งจัดครั้งแรก เมื่อปี 2548 ปีนี้เป็นปีที่ 14 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยตั้งศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี 2561 ระดับอำเภอ จังหวัด หน่วยงาน และระดับประเทศ รวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศ

จากข้อมูลพบว่า วัด ศาสนสถาน และ สถานที่อื่นๆ ที่จัดสวดมนต์ข้ามปี ในปี 2562 ทั่วประเทศ และในต่างประเทศ 36,559 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 3,392 แห่ง แบ่งเป็นวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 457 วัด วัดต่างจังหวัด 32,447 วัด วัดในต่างประเทศ 544 วัด และศาสนาสถานและสถานที่จัดงานอื่นๆ 3,111 แห่ง โดยสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีรวมทั้งสิ้น 21,964,312 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่ามมาร้อยละ 6.19

ทั้งนี้ วัดในต่างประเทศที่จัดสวดมนต์ข้ามปี อาทิ วัดอาซากุสะ ประเทศญี่ปุ่น วัดเหมอัศวาราม ประเทศจีน   วัดพระพุทธเมตตาและพระเจดีย์บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย วัดพระธาตุหลวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วัดปทุมวดีราชวราราม ประเทศกัมพูชา พระบรมธาตุชเวดากอง สหภาพแห่งเมียนมา วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ประเทศมาเลเซีย วัดพุทธานุสรณ์และวัดป่าธรรมชาติ สหรัฐอเมริกา เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล และ วัดพุทธสามัคคี อินเวอร์คาร์กิลล์ ประเทศนิวซีแลนด์ และ อุทยานแห่งชาติ 104 แห่ง ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่จัดตามหลักอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ จัดที่อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก, พราหมณ์-ฮินดู จัดที่โบสถ์เทพมณเฑียร, ซิกข์ จัดที่วัดซิกข์พาหุรัด และ วัดซิกข์ ซอยอโศก 21

“เป็นที่น่ายินดีที่ชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และร่วมกิจกรรมสวดมนต์แทนการฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุของความรุนแรง การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และมีผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศ 13 ประเทศ”

การจัดสวดมนต์ข้ามปี ในปีนี้เป็นกิจกรรมแรกที่สมเด็จพระสังฆราช และผู้แทนคณะสงฆ์ จาก 7 ประเทศอาเซียน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนา และผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งถือเป็นวาระอันเป็นมงคลยิ่งของการเข้าสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และเป็นครั้งแรกที่มีการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ” จากต่างประเทศ 12 ประเทศ และสำหรับประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพระบรมมหาราชวัง ร่วมในริ้วขบวนเเละประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม2561-1 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนสักการะในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งพระราชทานหนังสือสวดมนต์ให้ประชาชนสำหรับสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ด้วย และหลังจากวันที่ 1 มกราคมนี้ จะอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 6 มกราคมนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...