xs
xsm
sm
md
lg

ปีใหม่แล้ว! ชวนเด็กๆ เขียนสิ่งที่อยากทำกันเถอะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งสีสันและการเฉลิมฉลอง พักผ่อนร่างกายและจิตใจหลังจากทุ่มเทให้กับการเรียนมาตลอดทั้งปีเพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในปีที่กำลังจะมาถึงแล้ว ยังเป็นช่วงสำคัญที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันอย่างพร้อมหน้า เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้พูดคุยกับลูกๆในทุกเรื่องได้อย่างเต็มที่

คุณพ่อคุณแม่จึงสามารถใช้โอกาสนี้สอนให้เด็กๆฝึกตั้งเป้าหมายให้กับตนเองโดยเชื่อมโยงเรื่องราวที่พบเจอในปีที่ผ่านมาเข้ากับสิ่งที่อยากจะทำหรืออยากให้เกิดขึ้นกับตนเองในปีถัดไป แล้วเขียนเป้าหมายเหล่านั้นลงในสมุดบันทึกหรือกระดานเขียนติดผนังไว้เพื่อคอยติดตามผลสำเร็จร่วมกัน โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเด็กๆ ตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่ให้กับตนเองได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1.คุณพ่อคุณแม่และลูกพูดคุยกันถึงสิ่งที่ผ่านมาว่ามีสิ่งใดที่เราได้ชื่นชมยินดีในสิ่งที่ลูกๆทำจนเกิดผลสำเร็จบ้าง หรือมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ควรย้ำเตือนให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจในผลของความพยายาม ความอดทนมุมานะ การตัดสินใจเลือกวิธีการบรรลุผล รวมถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดในปีที่ผ่านมา จากนั้นจึงหยิบยกความเป็นไปได้ที่จะทำสิ่งต่างให้ดีขึ้นอีกได้หรือไม่ หรือมีเรื่องอื่นที่ท้าทายรอคอยอยู่ เพื่อสนับสนุนให้มีกำลังใจเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองมากขึ้นไปอีก

2.คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องอธิบายเด็กๆว่าทำไมเราจึงควรกำหนดเป้าหมายในปีที่กำลังจะมาถึงและเขียนสิ่งนั้นลงไปในกระดาษให้ชัดเจน การกำหนดเป้าหมายคือ การเจาะจงจุดหมายที่เราต้องการจะไปถึง ส่วนข้อความในกระดาษเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จและคอยย้ำเตือนให้เด็กๆรักษาเส้นทางเพื่อไปสู่จุดหมายที่ต้องการ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยเชื่อมโยงปัจจุบันไปสู่สิ่งที่พึงประสงค์ร่วมกันในอนาคต ยังช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ เพื่อจะได้ทุ่มเทเวลา ความคิดและกำลังกายเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

3.คุณพ่อคุณแม่สามารถให้คำแนะนำให้กับลูกๆและเขียนเป้าหมายไปพร้อมกันได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- เจาะจงเป้าหมาย ลำดับแรกควรตั้งคำถามว่า “ทำไมเราถึงต้องการทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้น” เช่น ปีที่แล้วเราไปโรงเรียนสายบ่อย จึงถูกหักคะแนน ดังนั้นปีนี้จึงจะต้องไปโรงเรียนให้ทันเวลาทุกวันเพื่อจะได้ไม่ถูกหักคะแนนอีก

-วิธีการบรรลุเป้าหมาย ลำดับต่อมาคือการคิดถึงสิ่งที่ต้องทำว่า “มีอะไรบ้างที่เราต้องทำเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย” โดยคุณพ่อคุณแม่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการให้คำแนะนำแก่เด็กๆ รวมถึงให้การสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นต่อการทำตามเป้าหมาย เช่น หากเด็กๆต้องการไปโรงเรียนให้ทันเวลา วิธีการคือ นอนให้เร็วขึ้นเพื่อจะตื่นได้เร็วขึ้น โดยคุณพ่อคุณแม่อาจช่วยกำหนดเวลานอน หรือช่วยปลุกตามเวลาที่ตั้งไว้

- กำหนดตัวชี้วัด คือการตอบคำถามว่า “จะรู้ได้อย่างไรว่าเราสามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมาย” ยกตัวอย่างเช่น หากมีเป้าหมายว่าต้องเรียนหนังสือให้ได้คะแนนดีขึ้น ต้องกำหนดผลสำเร็จว่าคำว่าดีขึ้นคือเท่าใด เช่น ในภาคเรียนนี้ต้องสอบได้คะแนนร้อยละ 70 และในภาคเรียนถัดไปได้ร้อยละ 80 เมื่อมีตัวชี้วัดแล้วก็ต้องมุ่งทำให้สำเร็จ โดยอาจใช้วิธีการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมงในแต่ละวัน เมื่อครบกำหนดหากไม่สามารถทำคะแนนได้ตามตั้งเป้าหมาย ก็อาจปรับเวลาการทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

4.ในการกำหนดเป้าหมายที่จะทำในแต่ละปีนั้นสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมกับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในด้านต่างๆได้มากขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ด้านหลักๆได้ดังนี้

- ด้านการเรียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่อาจหมายถึงการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางภาษา โดยอาจมีการตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศต่างๆตามที่สนใจ

- ด้านสุขภาพ เด็กๆอาจสนใจเรื่องการดูแลรูปร่าง โดยตั้งเป้าที่จะทำให้ตนเองมีรูปร่างที่สมส่วนหรือต้องการให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและทำกายบริหารอย่างน้อยวันละ 30 นาที เป็นต้น

- ด้านสังคม การกำหนดเป้าหมายด้านสังคมผ่านการทำกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากจะช่วยสร้างความกระตือรือร้นแล้วยังช่วยให้เด็กได้มีสังคมนอกชั้นเรียนเพิ่มขึ้นได้ เช่น ให้เล่นกีฬา หรือฝึกเล่นดนตรี หรือทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์

5.คุณพ่อคุณแม่สามารถมีส่วนร่วมกับเด็กๆด้วยการเป็นตัวอย่างหรือการทำไปพร้อมกัน เช่น ถ้ามีเป้าหมายว่าจะดูแลสุขภาพ คุณพ่อคุณแม่ควรจัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้ทุกคนในครอบครัวได้รับประทานร่วมกัน หรือพากันไปออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กๆได้ทำตามไปด้วยอย่างไม่รู้สุกแปลกแยก

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องการคือการเห็นลูกๆเติบโตไปในทิศทางที่ดี ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสนับสนุนให้เด็กๆได้คิดและเขียนถึงสิ่งที่อยากจะทำในปีใหม่นี้ นอกจากจะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆผ่านการทบทวนข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว เด็กๆยังเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำตามเป้าหมายต่างๆที่ตั้งไว้ให้สำเร็จอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...