xs
xsm
sm
md
lg

อาชีวะชูเป้านศ.ใหม่ปี 62 เพิ่ม 45% ปวช.สมัคร 18-30 มี.ค.62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สอศ.ย้ำเป้ารับนักเรียนปี 62 ต้องเพิ่ม 45% เผยปฏิทินรับปวช.สมัคร 18-30 มี.ค.62 ส่วนปวส.ป.ตรีให้อำนาจสถานศึกษากำหนดตามเหมาะสม กำชับผู้บริหารเตรียมพร้อมจัดสอบ V-Net และประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน

วันนี้ (20 ธ.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อให้เร่งงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตนได้ชี้แจงเรื่องการเตรียมการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งตั้งเป้าว่าจำนวนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องเพิ่มขึ้น 45% จากปัจจุบันสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ อยู่ที่ 40% สายสามัญ 60% พร้อมกันนี้ได้แจ้งปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษาสังกัด สอศ. โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับสมัครในวันที่ 18-30 มีนาคม 2562 สอบวันที่ 3 เมษายน 2562 ประกาศผลวันที่ 6 เมษายน 2562 และมอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ให้สถานศึกษาพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมและให้กำหนดแล้วเสร็จจนถึงวันมอบตัวภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 สำหรับระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นผู้กำหนดเวลา ทั้งนี้ ให้อาชีวศึกษาจังหวัดวางแผนการรับร่วมกันระหว่างอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ขอให้ผู้สถานศึกษาได้แจ้งให้ครูและนักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต (V-Net) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดให้มีการสอบดังนี้ ปวช.3 สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 และปวส. 2 สอบวันที่ 27 มกราคม 2562 ประกาศผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเนื้อหาที่ทดสอบได้แก่ ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะ การคิดและการแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต และทักษะการจัดการงานอาชีพ

“ผมได้ย้ำเรื่องมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย มาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาท มาตรการห้ามจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมาตรการป้องกันการเล่นพนันในสถานศึกษา ขอให้ประสานงานเจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ประชุมเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน บังคับใช้กฎหมาย ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และสอดส่องดูแล สร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา ขณะเดียวกัน ให้จัดทำแผนและปฏิทิน กำหนดแผนงาน วิธีป้องกันแต่ละสถานศึกษา สำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามดูพฤติกรรม จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และย้ำเน้นให้ครูที่ปรึกษาออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาด้วย”ดร.สุเทพ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...