xs
xsm
sm
md
lg

กรมศิลป์ อัญเชิญพระพุทธรูป 9 องค์ “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” ให้ ปชช.สักการะในเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมศิลป์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง 29 ธ.ค.61 ถึง 27 ม.ค.62

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญออกมาให้ประชาชนสักการบูชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2562 ซึ่งพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์นั้น ล้วนเป็นพระพุทธรูปรัตนชาติ (แก้ว) วรรณะต่างๆ ในปางมารวิชัย โดยมีพระพุทธสิหิงค์ เป็นประธาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ
แบบศิลปะ/อายุสมัยศิลปะสุโขทัย-ล้านนา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21
ประวัติสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้ารัชกาลที่ 1)
ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณปี 2338
ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ในสมัยโบราณมักเรียกรัตนชาติเหล่านี้ ว่า “แก้ว” เปรียบดุจพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยแก้วทั้งสาม ทั้งยังเป็นอัญมณีสูงค่าอันหาได้ยาก ถือว่ามีค่ามากดุจแก้วสารพัดนึก แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีค่ากว่าพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะ ซึ่งแต่ละสีจะมีชื่อและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ พระพุทธรูปรัตนชาติทั้ง 9 องค์ ยังแสดงปางมารวิชัย อันเป็นภาวะที่มั่นคงไม่ไหวติงต่อภยันอันตรายทั้งปวง

“นพปฏิมารัตนมารวิชัย” หมายถึง พระแก้วปางมารวิชัย ทั้ง 9 องค์

พระแก้วน้ำค้าง
ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข
สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24-25
เจ้าพรหมสุรธาดา เจ้านครเมืองน่าน ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พระแก้วกาบมรกตอ่อน
สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24-25
ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2507

พระแก้วน้ำค้าง
ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข
สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24
เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้วน้ำค้าง
ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข
สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25
เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้วกาบมรกต
ให้คุณด้านปลอดภัย แคล้วคลาด และยศตำแหน่ง
สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24
เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้วน้ำหาย
ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข
สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24
เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง
ให้คุณด้านเมตตามหานิยม และป้องกันอัคคีภัย
สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25
เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้วจันทรกานต์
ให้คุณด้านโชคลาภ และการติดต่อค้าขาย
สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24
เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้ววิฑูรย์สีน้ำผึ้ง
ให้คุณด้านโชคลาภทวีคูณ ชื่อเสียงและอำนาจ
สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24
เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม


กำลังโหลดความคิดเห็น...