xs
xsm
sm
md
lg

หวั่นออก กม.กีฬามวย ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีขึ้นชกไม่ทันรัฐบาลนี้ ลุ้นชงเข้า ครม.พรุ่งนี้?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ดคุ้มครองเด็ก มีมติชัดค้าน "เด็กชกมวย" ชี้ผิดกฎหมายคุ้มครองเด็กและอนุสัญญา ILO เรื่องแรงงานเด็ก ย้ำแก้ พ.ร.บ. กีฬามวย ต้องไม่ขัดกฎหมายเหล่านี้ "หมออดิศักดิ์" ลุ้น ก.ท่องเที่ยวฯ ชงร่างกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า 12 ปีชกมวยเข้า ครม. หวั่นไม่ทันรัฐบาลนี้

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 มีมติเกี่ยวกับ "นักมวยเด็ก" 5 เรื่อง คือ 1.ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการให้เด็กชกมวย เนื่องจากเด็กมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือ ไม่ได้มีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง และการให้เด็กชกมวยขัดต่อกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี จำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้ คือ 15 ปี และฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ดังนั้น การแก้ไข พ.ร.บ. กีฬามวย พ.ศ. ... ต้องไม่ขัดกับกฎหมายดังกล่าว

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า 2.ผลกระทบด้านสุขภาพ ส่งผลทั้งด้านสมองที่ได้รับกระทบกระเทือน การอดอาหารเพื่อทำน้ำหนัก ส่งลให้พัฒนาการทางกายไม่สมบูรณ์ ร่างกายแคระแกร็น นอกจากนี้ การชกมวยของเด็กมีความรุนแรงและแตกต่างจากมวยผู้ใหญ่ ที่ต้องการมุ่งชนะแบบไม่มีออมมือ 3.ควรมีการวิเคราะห์ว่า มวยเด็กเป็นกีฬา กิจกรรมบันเทิงที่มุ่งผลแพ้ชนะ หรือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของนักพนัน แม้บางรายจุดเริ่มต้นอาจเกิดจากความต้องการที่จะฝึกศิลปะป้องกันตัว แต่จะถูกโน้มน้าวจากหัวหน้าค่ายมวยให้ขึ้นชกโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย 4.ปัจจัยความปลอดภัยของการชกมวยเด็ก นอกจากเครื่องป้องกันเฮดการ์ด ยังมีปัจจัยอื่น คือ กรรมการ แพทย์สนาม และแม้กฎหมายจะกำหนดให้ใส่เครื่องป่องกัน แต่ผู้จัดและหัวหน้าค่ายมวยส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตาม และ 5.แนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เด็กต้องชกมวย หากเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ภาครัฐมีหน้าที่สนับสนุนให้ครอบครัวสามารถเลี้ยงดูเด็กตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

"จากผลของการประชุมถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักอ้างว่าไม่เกี่ยวข้อง แต่จากมติของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ชัดเจนเลยว่า เด็กห้ามชกมวย และเป้นการใช้แรงงานเด็กด้วย ซึ่งที่ประชุมได้ส่งข้อสรุปนี้ให้แก้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำไปทำเป็นข้อเสนอความคิดเห็นส่งพร้อมกับร่าง พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ. ... เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี ในการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีการแก้ไขห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชกมวย" รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นห่วงว่า จะเสนอร่าง พ.ร.บ. กีฬามวย พ.ศ. ... เข้าสู่ ครม.ทันหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีการเสนอเข้า ครม.เลย ก็ต้องจับตาดูว่าการประชุม ครม.สัปดาห์นี้จะเข้าหรือไม่ หากไม่เข้าก็เหลือเวลาอีกเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น หากเลยจากนี้ไปแล้วก็ไม่น่าจะทันในการพิจารณาให้ออกมาเป็นกฎหมายได้รัฐบาลนี้ ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ไปเลย


กำลังโหลดความคิดเห็น...