xs
xsm
sm
md
lg

สอศ.อนุมัติย้ายผู้บริหารอาชีวะรัฐ “54 ผอ.-10 รอง ผอ.”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อ.ก.ค.ศ.สอศ. มีมติเห็นชอบย้ายผู้บริหาร 64 ราย แบ่งเป็น ตำแหน่ง ผอ. 54 ราย และรอง ผอ. 10 ราย

วันนี้ (14 ธ.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 64 ราย แบ่งเป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการ (ผอ.) สถานศึกษา จำนวน 54 ราย และ รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 10 ราย ให้ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่

ตำแหน่งผอ.สถานศึกษา 54 ราย ได้แก่ 1. นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รักษาการ ผอ.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 2. นายวรวัฒน์ เหล็กสิงห์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 3. นายสิริชัย แท่นแก้ว ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนาแก รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 4. นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 5. นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสารภี รักษาการ ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 6. นางประไพพร บุตรแก้ว ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 7. นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 8. นายอำนาจ สังข์ทอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รักษาการผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 9. นายวราวุฒิ ไกยราช ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 10. นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

11. นายบุญปลูก บุญอาจ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 12. นายองอาจ อ่ำพุธ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 13. ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 14. นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 15. นายสุระเดช สมศรีโย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 16. นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 17. นายยุทธพิชัย กล้าหาญ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 18. นายประทีป แป้นแก้ว ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 19. นายสำเริง สุขสวัสดิ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 20. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

21. นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ รักษาการผอ.วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 22. นายประชา ฤทธิผล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 23. นายสิริชัย นัยกองศิริ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 24. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 25. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 26. นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 27. นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 28. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผอ.วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 29. นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 30. นายเสถียร อุตวัต ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

31. นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 32. จ.ส.อ.สมพร ชูทอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รักษาการ ผอ.วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 33. นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 34. นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 35. น.ส.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการ ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 36. นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 37. นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 38. นายอดิศัย ทองธวัช ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร รักษาการ ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 39. นายประทีป อนิลบล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 40. ว่าที่ ร.ต.คันศร คงยืน ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

41. นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 42. นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 43. นายปริวัฒน์ ถานิสโร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รักษาการ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 44. นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 45. นายทรงพล ถนอมวงษ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด 46. นายสมบูรณ์ ชดช้อย ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช รักษาการ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 47. นายสายันต์ แสงสุริยันต์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 48. นายชนสรณ์ จิตภักดี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 49. นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รักษาการ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 50. นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผอ.วิทยาลัยเทคนิคยะลา รักษาการ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

51. นายเจนวิทย์ บุญช่วย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคยะลา 52. นายนพดล สุวรรณสุนทร ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง รักษาการ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 53. นายสมปอง ทองศรี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 54. นายมงคล จึงมั่นคง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า สำหรับตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา 10 ราย ดังนี้ 1. นางธัญลักษณ์ ภูมิภักดิ์ รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ และ รักษาการรอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ให้รักษาการ รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2. นายศราวุธ ภูมิภักดิ์ รองผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และ รักษาการ รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ให้รักษาการรองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 3. นายชัยยุทธ แก้วประภา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รักษาการรอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 4. นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รักษาการ รอง ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 5. นายเอกชัย แสงมณี รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี รักษาการ รอง ผอ.วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 6. นางยุพิน ยี่สุ่น รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก รักษาการรอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 7. นายอรรถพันธ์ นามกูล รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รักษาการรอง ผอ.วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 8. นายวิเชียร บุญเตี่ยว รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล รักษาการรอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 9. นายเอกรัฐ สว่างยิ่ง รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รักษาการรอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท และ 10. นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รอง ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รักษาการรอง ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...