xs
xsm
sm
md
lg

ร้อง สธ.แก้ “สัญญาทาส” เรียนพยาบาล บังคับเป็น “”ลูกจ้างชั่วคราว” 4 ปี เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือข่ายพยาบาลฯ ยื่นหนังสือ สธ. ขอความเป็นธรรม เผยสัญญาทุนเรียนพยาบาลบังคับเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ปี เงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ำ 15,000 บาท ตกค้างรอบรรจุข้าราชการอีกกว่า 12,000 คน เสนอ 5 ข้อแก้ปัญหา

วันนี้ (13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. น.ส.วราพร กวีวิทยาภรณ์ เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมผู้แทนเดินทางมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นหนังสือถึง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเรื่องสัญญานักเรียนทุนพยาบาล โดยมี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. เป็นผู้รับเรื่อง

น.ส.วราพร กล่าวว่า เดิมมีทุนนักเรียนพยาบาล เมื่อเรียนจบจะได้เป็นข้าราชการ แต่กลับยกเลิกไปเมื่อปี 2545 ซึ่งในช่วงปี 2545-2550 มีทุนให้ แต่ไม่มีการผูกมัด แต่กลับปรับเปลี่ยนในปี 2551 ให้แย่ลงตรงมีสัญญานักเรียนทุน โดยกำหนดว่าจบแล้วต้องไปทำงาน แต่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นไม่ได้ระบุว่า ไปรับทุนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ปี จะมาทราบตอนจะต้องเซ็นสัญญาแล้ว หากไม่เซ็นก็จะไม่ได้เรียน อย่างไรก็ตาม เมื่อจบแล้วไม่อยากเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ปี ก็ต้องจ่ายทุนคืน เพราะทุนปีละ 30,000 บาท 4 ปี เท่ากับ 120,000 บาท ต้องจ่ายเพิ่มเท่าตัวเป็น 240,000 บาท ขณะที่ทุกวันนี้พยาบาลมีภาระงานมาก ควงเวรถึง 33 เวรต่อเดือน เวรละ 8 ชั่วโมง แต่ละเดือนจะมีวันหยุดเพียง 1-2 วัน โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีฐานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว มีเงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ำ 15,000 บาท เริ่มสตาร์ทเฉลี่ย 11,500-13,000 บาท บางคนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเงินเดือนสูงขึ้นก็จริง แต่อยู่ที่ประมาณ 15,000-18,000 บาท ตามอายุงาน ซึ่งจากตัวเลขที่พอมี พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการรวมประมาณ 12,000 คน เฉลี่ยปีละ 3,000 คน นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพราะไม่มีการบรรจุเพิ่มอีก ซึ่งกลุ่มนี้ร้อยละ 80 เงินเดือนไม่น่าถึง 15,000 บาท ที่มีเพิ่มจนถึงเป็นการเพิ่มจากส่วนอื่นๆ เช่น ค่าวิชาชีพ ค่าเช่าบ้านพัก เป็นต้น

น.ส.วราพร กล่าวว่า เครือข่ายฯ จึงมายื่นหนังสือขอเรียกร้องความเป็นธรรม ดังนี้ 1. ขอให้ทบทวนและผลักดันวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นสายงานที่ขาดแคลน ให้เป็นนักเรียนทุนพยาบาลของรัฐบาล และได้รับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการมารองรับ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผลิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของประเทศในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง 2. ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุขตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบำรุงเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เกี่ยวกับทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยบริการเจ้าของทุนปีละ 30,000 บาทต่อคนต่อปี เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยมาเป็น 10 ปีแล้ว แต่อัตราการสนับสนุนทุนการศึกษายังเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และพบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาพยาบาล (Unit cost) ที่วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้วิเคราะห์แล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาพยาบาลโดยประมาณ 140,000 บาทต่อคนต่อปี

3. ทบทวนสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุขตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบำรุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล โดยต้องระบุการจ้างที่ มีความเป็นธรรมในสายงานพยาบาลวิชาชีพ โดยไม่ควรผูกมัดด้วยตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 4. กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถจ้างผู้ที่สำเร็จการศึกษาให้เป็นข้าราชการได้ ให้กำหนดการจ้างในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคง ต่อเนื่อง มีอัตราค่าจ้างที่เป็นอัตราขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด โดยไม่นำรายได้อื่นๆ เช่น เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เงิน พ.ต.ส. ค่าเช่าบ้าน เนื่องจากพบว่า การจ้างงานของสถานบริการบางแห่งไม่ถึงอัตราขั้นต่ำ และมีการรวมกับค่าตอบแทนอื่น และเมื่อมีตำแห่งข้าราชการ ให้มีการบรรจุโดยนับระยะเวลาเกื้อกูลการทำผลงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก และ 5. ในทุกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานพยาบาลขอให้มีพยาบาลวิชาชีพเข้าเป็นคณะทำงานร่วมด้วย เพื่อสะท้อนปัญหาและเสนอแนะได้ตรงตามบริบท ทั้งหมดที่เสนอไปก็หวังเพียงว่าผู้บริหารสธ.จะให้ความสำคัญ เพราะหากยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้ เบื้องต้นพวกเราเตรียมจะมาทวงถามอีกครั้งหลังปีใหม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...