xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ออกเกณฑ์ “กระเช้าปีใหม่” ต้องหมดอายุหลัง 31 พ.ค.ไม่พอใจเปลี่ยนคืนได้ ห้ามทำกระเช้าน้ำเมา ผักผลไม้วางขายไม่เกิน 3 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม. ออกเกณฑ์กระเช้าของขวัญปีใหม่ 5 ประเภท ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชี้ อาหารบรรจุภัณฑ์ต้องหมดอายุหลัง 31 พ.ค. 62 ไม่พอใจสินค้าแลกเปลี่ยนคืนได้ถึง 28 ก.พ. 62 กระเช้าผักผลไม้สดตั้งวางขายไม่เกิน 3 วัน ต้องแสดงวันเดือนปีหมดอายุให้ชัด ส่วนกระเช้ามีเครื่องดื่มมึนเมาห้ามวางจำหน่ายหรือแสดง เข้าข่ายบังคับซ้อทางอ้อม ผิดกฎหมาย

วันนี้ (11 ธ.ค.) เวลา 14.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงข่าว “การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ปี 2562” พร้อมมอบป้ายการเข้าร่วมโครงการการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญของ กทม. ปี 2562 ให้แก่ผู้แทนสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และผู้แทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังเฉพาะกิจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ปี 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า กทม. มีนโยบายควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดเป็นอย่างดี สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ของ กทม. ในปี 2562 กทม. ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมกระเช้าของขวัญทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่

1. กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าต้องมีวันหมดอายุหลังวันที่ 31 พ.ค. 2562 หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562

2. กระเช้าของขวัญประเภทผัก/ผลไม้สด ต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน

3. กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงวัน/เดือน/ปี ที่ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าบนฉลากก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า

4. กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ กระเช้าทุกประเภทต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุของอาหารทุกชนิดในกระเช้า แสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อห้างบนกระเช้าของขวัญทุกประเภท ฉลากกระเช้าของขวัญต้องเป็นข้อความภาษาไทย เห็นได้ชัดเจน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

และ 5. กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย สำหรับกระเช้าดังกล่าวห้ามวางจำหน่ายหรือแสดง มิฉะนั้น จะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา 30(5) มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

“ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยทั้ง 50 สำนักงานเขต จะส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง ธ.ค. 2561 - ก.พ. 2562 และจะมอบป้ายรับรองแสดงการเข้าร่วมโครงการการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญของกรุงเทพมหานครให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ด้วย โดยป้ายจะมีข้อความว่า “สถานประกอบการแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการการควบคุมคุณภาพสินค้า ของกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างเต็มที่ และถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพมหานครเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ประกอบการและผู้บริโภคสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในป้ายรับรองดังกล่าวก็สามารถเข้าถึงหลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ปี 2562 ได้” รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...