xs
xsm
sm
md
lg

กาชาดพร้อมรับผิดชอบความเสียหาย “สวนลุมพินี” หลังจัดงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม. แจงให้ใช้ “สวนลุมพินี” จัดงานกาชาด เพราะมีเงื่อนไขให้กาชาดดำเนินการลดผลกระทบผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกองอำนวยการกาชาดจะดำเนินการซ่อมแซม ทั้งถนน ระบบสปริงเกอร์ ปลูกหญ้าทดแทน พร้อมให้รื้อเศษวัสดุที่เหลือออกทันที

นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การจัดงานกาชาดภายในสวนลุมพินี ไม่มีการวางแผนจัดการขยะที่เป็นระบบ ทำให้มีขยะตกค้าง และไม่ควรนำสวนสาธารณะมาจัดงานขนาดใหญ่ จนขัดขวางผู้มาออกกำลังกาย ว่า การพิจารณาความเหมาะสมของการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะจัดงานขนาดใหญ่ กทม. จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ใช้บริการสวนสาธารณะนั้นๆ หากงานใดคาดว่ามีรถ ผู้ร่วมงาน และรูปแบบกิจกรรมที่กีดขวาง หรือมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ออกกำลังกาย จะไม่พิจารณาอนุญาต สำหรับกรณีอนุญาตให้จัดงานกาชาดปี 2561 ได้มีเงื่อนไขการอนุญาตให้กาชาดรับดำเนินการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน แต่เนื่องจากมีหน่วยงานและเอกชนร่วมออกร้านกาชาดมากกว่า 200 ร้าน กองอำนวยการจัดงานกาชาด จึงมีข้อจำกัดในการควบคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กทม. กำหนด อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการกาชาดจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวคืนให้ กทม. และประชาชนโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพื้นที่สวนลุมพินีภายหลังการจัดงานกาชาด ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 พบว่า ได้มีการรื้อถอนโครงสร้างหลักออกไปแล้ว คงเหลือเศษวัสดุจากการก่อสร้างและการรื้อถอน ซึ่งคณะกรรมการรับไปติดตามหน่วยงานผู้เช่าพื้นที่ออกร้านที่ทำความเสียหายและทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย สำหรับความเสียหายของพื้นที่สนามหญ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ถนน ระบบสปริงเกอร์ กองอำนวยการกาชาด จะดำเนินการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของสวนลุมพินีที่ได้รับความเสียหายให้ใช้การได้ดีดังเดิม และจัดหาหญ้าให้สวนลุมพินีปลูกทดแทน คาดว่า คณะกรรมการจะส่งมอบหญ้าและปลูกทดแทนได้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ สำหรับปัญหาการจัดการขยะ สำนักสิ่งแวดล้อม จะได้กำหนดให้ผู้จัดงานลดและคัดแยกขยะ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...