xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ปัดสืบราคากลาง "เตาเผาขยะ" หมื่นล้าน จากบริษัทผี ชี้ มีตัวตนจริง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม.ยันไม่ได้สืบราคากลาง "เตาเผาขยะ" จากบริษัทผี ชี้ มีตัวตนจริง ได้รับการรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจ

วันนี้ (4 ธ.ค.)นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บริษัทที่เสนอราคากลางเตาเผาขยะ 1 ใน 3 บริษัทอาจไม่มีตัวตน เพราะม่ปรากฏข้อมูลใดๆ ในสารบบของกรมพัฒนาธุรกิจและตามเว็บไซต์ต่างๆ ว่า ในการคำนวณราคากลางตามร่างประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ได้ดำเนินการตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 จัดทำเป็นคู่มือให้หน่วยงานของรัฐได้ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ในการคำนวณราคากลางตามร่างประกาศดังกล่าว กทม.กำหนดราคากลางซึ่งสืบราคาจาก 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เวลลี่ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด หรือราคาท้องตลาดจากบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานที่จะจ้าง รวมทั้งได้ตรวจสอบสภาพความเป็นนิติบุคคลของบริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จากหลักฐานรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจแล้ว จึงได้นำราคาที่ได้จากการสืบ มากำหนดเป็นราคากลางร่างประกาศประกวดราคาดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...