xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เดินหน้าสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ในปี 2573

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยจัดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ พร้อมมอบรางวัลการประกวดทำหนังสั้นในหัวข้อ “Safe for Love รักป้องกัน... รักกี่วันก็ปลอดภัย” สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ในพื้นที่

นายวงศ์วัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์เพื่อยุติปัญหาเอดส์ พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทำหนังสั้น ในหัวข้อ “Safe for Love รักป้องกัน...รักกี่วันก็ปลอดภัย” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

โดยนายวงศ์วัฒน์ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักเรื่องเอดส์ มีทัศนคติในเชิงบวกต่อการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งกับทุกคนและทุกช่องทาง ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 22 เรื่อง จาก 7 สถาบันการศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การสาธิตและทดลองใส่ถุงยางอนามัย จากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งในรูปของการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ควบคู่กับการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคน และทุกช่องทาง รวมทั้งชักชวนให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้ารับบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี และมีการส่งต่อเพื่อรับบริการดูแล รักษา สงเคราะห์ตามสิทธิ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 90-90-90 คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานะการติดเชื้อของตน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถกดเชื้อไวรัสได้สำเร็จ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ในระดับ 87-73-76

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน พบว่า มีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครประมาณ 5 คนต่อวัน ในจำนวนดังกล่าวกว่าร้อยละ 55 เกิดขึ้น ในกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้ นอกจากนี้ ช่วงสัปดาห์รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ระหว่างวันที่ 26 –30 พฤศจิกายน 2561 สำนักอนามัย โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และถุงยางอนามัยให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และสำนักงานเขต 50 แห่ง เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ในปี พ.ศ. 2573 ในที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...