xs
xsm
sm
md
lg

เปิดร่าง 10 ภาพคำเตือนซองบุหรี่แบบใหม่ พ่วง “ซองบุหรี่แบบเรียบ” จ่อประกาศใช้เร็วๆ นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดร่างต้นแบบ 10 ภาพคำเตือนซองบุหรี่แบบใหม่ พ่วงรูปแบบ “ซองบุหรี่แบบเรียบ” รมว.สธ. พร้อมลงนามประกาศ เผยให้เวลา 270 วัน หลังเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ถึงมีผลบังคับใช้ ด้าน ศจย. ชี้ บอกเป็นการทำตามอนุสัญญา WHO ย้ำ ผลวิจัยซองบุหรี่แบบเรียบช่วยลดอยากซื้อ กลุ่มไม่เคยสูบมาก่อนลดความอยากถึง 13 เท่า คนเคยสูบมั่นใจไม่สูบอีก 3.6 เท่า

วันนี้ (15 พ.ย.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีการเตรียมออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561 หรือประกาศซองบุหรี่แบบเรียบ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดทำร่างประกาศดังกล่าวขึ้นมาเสนอตนเพื่อลงนาม ซึ่งตนพร้อมที่จะลงนามทันที ก็จะส่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมยาสูบ เพราะร่างประกาศดังกล่าวกำหนดให้ใช้ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบใหม่ และให้ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบที่ไม่มีสีสัน ซึ่งมีผลวิจัยออกมาว่า สามารถช่วยความดึงดูดในการอยากซื้อสูบบุหรี่ลงได้

นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งจัดทำประกาศเพื่อให้ รมว.สาธารณสุข ลงนาม ซึ่งภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบใหม่นั้นมีทั้งหมด 10 ภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพใหม่เกือบทั้งหมด มีเล็กน้อยที่เป็นภาพเดิมแต่มาปรับให้เกิดความชัดเจนของภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวก็เพื่อบังคับให้บุหรี่ซิกาแรตทั้งหมด ต้องใช้ภาพคำเตือนตามที่ สธ. ประกาศเท่านั้น และต้องเป็นลักษณะของซองบุหรี่แบบเรียบด้วย โดยหลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะใช้เวลาอีก 270 วันถึงจะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ภาพคำเตือนรูปแบบใหม่จะรอให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศก่อน จึงจะเผยแพร่ภาพคำเตือนแบบใหม่

ด้าน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ขอสนับสนุนการประกาศใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศไทยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2561 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียและประเทศที่ 11 ของโลก ที่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ เป็นมาตรการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบที่ทางองค์การอนามัยโลก ได้แนะนำให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ได้แก่ 1. ลดความดึงดูดของผลิตภัณฑ์ 2. ป้องกันไม่ให้ใช้ซองบุหรี่ในการโฆษณา 3. ป้องกันไม่ให้ใช้สีหรือข้อความบนซองบุหรี่สื่อสารข้อมูลผิดๆ เช่น มีอันตรายน้อยกว่า และ 4. ทำให้ภาพคำเตือนอันตรายของบุหรี่บนซองมีความชัดเจนขึ้น

ศ.นพ.รณชัย กล่าวว่า ศจย. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มวัยรุ่นกรณีบุหรี่ซองเรียบ โดยได้ทำการสำรวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจำนวน 1,239 คน จากทั่วประเทศ พบว่า ซองบุหรี่แบบเรียบจะส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นไม่อยากซื้อบุหรี่มากกว่าซองบุหรี่แบบเดิมถึง 57% และทำให้เห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่มากกว่าซองบุหรี่แบบเดิมถึง 47.5% นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบมากที่สุด โดยพบมีความมั่นใจที่จะไม่สูบบุหรี่เพิ่มเป็น 13.27 เท่า ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่เคยสูบบุหรี่มาก่อน พบมีความมั่นใจที่จะไม่กลับไปสูบบุหรี่เพิ่มเป็น 3.61 เท่า จากผลการศึกษานี้ทำให้มั่นใจว่า มาตรการซองบุหรี่เรียบจะเป็นอีกมาตรการที่เข้ามาเสริมมาตรการอื่นๆ ในการลดนักสูบหน้าใหม่ในประเทศไทย เช่น การห้ามขายบุหรี่แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และการห้ามขายบุหรี่แบบแยกมวน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างต้นแบบของภาพคำเตือนและข้อความคำเตือนบนซองบุหรี่ทั้ง 10 ภาพนั้น มีดังนี้ 1. ควันบุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก 2. สูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง 3. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปาก 4. เลิกบุหรี่เพื่อลูก 5. สูบบุหรี่ทำให้ตาบอด 6. สูบบุหรี่ทำให้หัวใจวาย 7. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งหลอดอาหาร 8. สูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตก 9. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด และ 10. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง


กำลังโหลดความคิดเห็น...