xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มปี 62 มติบอร์ด ม.เกษตรฯ ยกเลิกเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มติบอร์ดบริหาร ม.เกษตรฯ เห็นชอบยกเลิกเปิด-ปิดตามอาเซียน ให้กลับไปใช้ช่วงเวลาเดิม เทอมแรก มิ.ย.-ต.ค. และเทอม 2 พ.ย.-เม.ย. เตรียมทำหนังสือหารือ ทปอ.อีกครั้ง ย้ำ การปรับจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปขยับทีละเดือนภายใน 2 ปี เริ่มปีการศึกษา 62

วันนี้ (13 พ.ย.) ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กบม.มก.) มีมติเห็นชอบกลับไปเปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิม โดยภาคเรียนที่ 1 เดือน มิ.ย.-ต.ค. และภาคเรียนที่ 2 พ.ย.-เม.ย. ของทุกปี จากที่ปัจจุบันการเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 เดือน ส.ค.-ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือน ม.ค.-พ.ค.

ทั้งนี้ การปรับจะขยับแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลาปรับภายใน 2 ปี ขยับขึ้นปีละ 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ค.-พ.ย. และภาคเรียนที่ 2 เดือน ธ.ค.-เม.ย. ส่วนปีการศึกษา 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน มิ.ย.-ต.ค. และเปิดภาคเรียนที่ 2 เดือน พ.ย.-มี.ค.

ดร.จงรัก กล่าวต่อไปว่า ตามมตินี้ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โดยตนจะทำหนังสือเพื่อหารือไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อขอความเห็น หาก ทปอ.ยืนยัน เปิด-ปิดภาคเรียนเทอมตามอาเซียนเช่มเดิม ทาง มก.คงต้องขอคำแนะนำว่าจะแก้ไขอะไรได้บ้าง จากนั้นจะแจ้งผลการหารือกับ ทปอ.ให้สภา มก.รับทราบต่อไป

“การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน ของ มก.ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร และการประมง ดังนั้น จึงคิดว่า การเลื่อนกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิม จะเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมากกว่า แต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบอื่นๆ ที่จะตามมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ดังนั้น ผมจะทำหนังสือสอบถามทาง ทปอ.ก่อน หาก ทปอ.ยืนยัน เปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ทาง มก.ก็คงต้องหารือ ว่าจะทำอะไรได้บ้าง” ดร.จงรัก กล่าว

รักษาการอธิการบดี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย แต่มตินี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะต้องเสนอให้ สภา มก.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะปรับใหม่ ดังนี้ ปริญญาเอก อาจารย์/อาจารย์โรงเรียนสาธิต 34,000 บาท เดิม 32,000 บาท ปริญญาโท 27,500 บาท เดิม 26,010 บาท และ ปริญญาตรี 24,000 บาท เดิม 19,860 บาท นักวิจัย ปริญญาเอก 30,000 บาท เดิม 28,500 บาท ปริญญาโท 24,000 บาท เดิม 22,850 บาท พนักงานสายสนับสนุน ปริญญาเอก 30,000 บาท เดิม 28,500 บาท ปริญญาโท 24,000 บาท เดิม 22,950 บาท ปริญญาตรี 21,000 บาท เดิม 17,520 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 16,000 บาท เดิม 13,950 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/อนุปริญญา 15,000 บาท เดิม 11,430 บาท และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 13,000 บาท เดิม 10,370 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...