xs
xsm
sm
md
lg

เร่งปรับปรุงบ่อสูบ-สร้างท่อลอดระบายน้ำ แก้น้ำท่วม 4 จุดหลักย่านราชเทวี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม.เร่งติดตามปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ถ.เพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย และสร้างท่อลอดระบายน้ำ ถ.ศรีอยุธยา พระรามที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำท่วม จากปัญหาเป็นแหล่งรวมน้ำ ลงคลองแสนแสบ คลองสามเสน ให้เร็วขึ้น

วันนี้ (9 พ.ย.) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ถนนเพชรบุรี ถนนศรีอยุธยา และ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี ว่า ถนนเพชรบุรี และ ถนนพญาไท เป็นพื้นที่กลางใจเมือง มีลักษณะต่ำเป็นแอ่งกระทะ มีน้ำไหลบ่ามาจากสะพานข้ามแยกและน้ำจากระบบระบายน้ำของรถไฟฟ้าบีทีเอส จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ได้แก่ ถนนเพชรบุรีแยกมิตรสัมพันธ์ และถนนพญาไทบริเวณหน้ากรมปศุสัตว์ ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงคลองแสนแสบ แต่บ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย ใช้งานมานาน มีสภาพชำรุดและช่องทางน้ำเข้าบ่อสูบมีขนาดเล็ก กำลังสูบไม่เพียงพอ มีบ่อน้ำเสียกีดขวาง จึงปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซียใหม่

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า การปรับปรุงได้เพิ่มกำลังสูบจาก 6 ลบ.ม./วินาที เป็น 8 ลบ.ม./วินาที พร้อมก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง ผลงานที่ทำได้ 25% ทั้งนี้ ได้เร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมขัง เพราะข้างสถานทูตอินโดนีเซียมีคลองเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ สามารถดึงน้ำที่ท่วมขังบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์ และหน้ากรมปศุสัตว์ ระบายลงคลองแสนแสบได้เร็วขึ้น

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า ส่วนถนนศรีอยุธยา ช่วงจากทางรถไฟถึงถนนราชปรารภ และถนนพระรามที่ 6 ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองสามเสน จะมีทางรถไฟซึ่งมีระดับสูงกว่าทำหน้าที่เป็นคันกั้นน้ำ และมีเชิงลาดสะพานถึง 2 สะพาน เมื่อฝนตกหนักจะทำให้น้ำโดยรอบพื้นที่ไหลมารวมกัน ทำให้น้ำท่วมขังประจำ ขณะที่ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดไม่เพียงพอ จึงดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ Pipe Jacking เริ่มวันที่ 16 ก.พ. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 มี.ค. 2562 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ความยาว 1,250 ม. ด้วยวิธีดันท่อ สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ความยาว 1,530 ม. ด้วยวิธีดันท่อ การก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 ม. ความยาว 350 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ก่อสร้างบ่อดันท่อ 28 บ่อ ก่อสร้างบ่อรับ 16 บ่อ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 3 บ่อ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาว 750 ม. ผลงานที่ทำได้ 23% ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ รพ.รามาธิบดี อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เพื่อก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ทางด่วนบริเวณถนนพระรามที่ 6 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บรรเทา และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยดึงน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 6 และพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองสามเสน ระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกำลังโหลดความคิดเห็น...