xs
xsm
sm
md
lg

ประโยชน์มากมายเมื่อให้ลูกเล่นกีฬา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายกับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในวัยเด็กนั้น การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่ไม่ชอบอยู่นิ่งของเด็ก อีกทั้งในขณะที่เด็กเล่นกีฬา อวัยวะทุกส่วนของร่างกายของเด็กนั้นจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง กระโดด

นอกจากนี้การเล่นกีฬายังช่วยให้เด็กมีจิตใจและอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใส อีกทั้งยังกระตุ้นให้สมองตื่นตัวมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รวดเร็วและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสนับสนุนให้เด็กๆได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

การเล่นกีฬามีประโยชน์สำหรับเด็กๆ ดังนี้

1. ช่วยให้เด็กมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อเด็กๆได้เล่นกีฬาร่างกาย ของเด็กจะมีการเคลื่อนไหวอย่างสมดุล อีกทั้ง การที่เด็กได้เล่นกีฬานั้นจะช่วยให้ระบบประสาทสั่งการของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้ดี อีกทั้งช่วยให้เด็กมีการทรงตัวที่ดีและช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ให้ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วอีกด้วย

2.ช่วยเพิ่มมวลกระดูกให้กับเด็ก นอกจากจากการเล่นกีฬาจะช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจแข็งแรง ซึ่งส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต (Growth Hormone)แล้วยังช่วยในเรื่องของพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กในการเพิ่มมวลกระดูกของเด็กที่ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของข้อต่อและระบบกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายอีกด้วย

3.ลดปัญหาเด็กอ้วน ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนโดยมีจำนวนเด็กที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้เด็กอ้วนนั้นแน่นอนว่าสาเหตุหลักมาจากการที่เด็กรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแป้ง ไขมัน น้ำตาล อีกทั้งยังเกิดจากการที่เด็กรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไป นอกจากนี้ปัญหาหลักที่ทำให้เด็กอ้วนนั้นเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเด็กแบบให้ทำกิจกรรมที่นั่งๆนอนๆอยู่กับที่ทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นเกม เล่นสมาร์ทโฟน นอนดูทีวี ทำให้เด็กไม่ได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายเลย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กมีน้ำหนักมากหรือเป็นโรคอ้วนนั่นเอง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถแก้ปัญหาลูกที่เป็นเด็กอ้วนได้โดยการที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาเช่นชวนลูกไปวิ่ง ขี่จักรยาน เต้นแอโรบิค ว่ายน้ำ ซึ่งการเล่นกีฬานั้นจะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินให้ออกไปจากร่างกายและทำให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง มีรูปร่างที่ดีสมส่วน

4. ช่วยให้เด็กสมองดีสุขภาพจิตดี เพราะการที่คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กได้เล่นกีฬา นอกจากจะช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงโดยตรงแล้ว ยังช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีมีอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใส มีความสุขสนุกสนาน และช่วยลดความเครียดอีกด้วย อีกทั้งกิจกรรมกีฬายังช่วยให้สมองส่วนการเรียนรู้ของเด็กทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเลือดและออกซิเจนมีการไหลเวียนไปสู่สมองได้ดี ซึ่งเป็นการช่วยให้สมองส่วนความจำของเด็กทำงานได้ดีขึ้น

คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆเล่นกีฬา ดังนี้

1. คุณพ่อคุณแม่จัดหาเครื่องเล่น อุปกรณ์ สถานที่ และประเภทของกีฬาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

2. ส่งเสริมให้ลูกเล่นกีฬาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3วัน งานวิจัยของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้กล่าวว่าหากเด็กในวัยเรียนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เด็กมีสมองดี เนื่องจากกิจกรรมการออกกำลังกายเล่นกีฬานั้นจะช่วยให้ออกซิเจนและเลือดไหลเวียนไปสู่สมองได้ดี ซึ่งส่งผลให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและมีความจำที่ดี

3. คุณพ่อคุณแม่ควรสนับสนุนให้เด็กได้มีการออกกำลังกายเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างทั่วถึง

4. คุณพ่อคุณแม่ควรหากิจกรรมกีฬาที่สามารถเล่นร่วมกันได้ทั้งครอบครัวเช่นวิ่ง ขี่จักรยานที่สวนสาธารณะร่วมกันอีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญของการเล่นกีฬาให้เป็นกิจกรรมของครอบครัว ที่เน้นความสนุกสนาน ความสามัคคี โดยหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาในรูปแบบของการแข่งขันเพราะจะทำให้เด็กเกิดความเครียด

5. คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นแบบอย่างในการเล่นกีฬาให้ลูกเห็นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งชวนให้ลูกมาร่วมเล่นกีฬาด้วย
ให้เหมือนกับการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นกิจวัตรของครอบครัว

การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมายสำหรับเด็กๆที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กรอบด้าน อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถชวนลูกมาเล่นกีฬาเพื่อสร้างให้เป็นช่วงเวลาคุณภาพของครอบครัวกันเถอะ


กำลังโหลดความคิดเห็น...