xs
xsm
sm
md
lg

รับสมัครชายไทยทำงานไต้หวันค่าจ้าง 2 หมื่นบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการจัดหางาน ก.แรงงาน รับสมัครคนงานทั่วไปเพศชายทำงานในไต้หวัน กับบริษัท EVEREST TEXTILE CO.,LTD. จำนวน 2 คน จ้างงาน 1 ปีขึ้นไป ค่าจ้างกว่า 2 หมื่นบาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ตุลาคม 2561 สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท EVEREST TEXTILE CO.,LTD. ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 2 คน และขึ้นบัญชีสำรอง จำนวน 4 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 21-35 ปี จบ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง พ้นภาระการรับราชการทหาร ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี ขึ้นไป ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ทำงานล่วงเวลา เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน

บริษัทจัดหาอาหารและที่พักให้ โดยคนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน คนหางานจ่ายค่าประกันสุขภาพเดือนละ 418 เหรียญไต้หวัน ค่าประกันภัยแรงงานเดือนละ 310 เหรียญไต้หวัน ค่าตรวจสุขภาพ ครั้งละ 1,100 เหรียญไต้หวัน ค่าใบถิ่นที่อยู่ปีละ 1,000 เหรียญไต้หวัน ค่าบริการจัดหางานไต้หวัน เดือนละ 1,400 เหรียญไต้หวัน และค่าสวัสดิการพนักงานรายเดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าวีซ่า ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
หลักฐานการรับสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 แผ่น รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการ (สด.8, สด.43, หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3, รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รวมทั้งสำรองจ่ายค่าวีซ่า ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกคืนจากนายจ้างในภายหลัง รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาท ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...