xs
xsm
sm
md
lg

เตือนเลี้ยงเหล้าเบียร์ “งานเกษียณ” สถานที่ราชการผิด กม.เผยเว้นแค่งานแต่งและพิธีทางการทูต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เตือนสถานศึกษาจัดเลี้ยงเหล้าเบียร์ในงานวันเกษียณข้าราชการ ผิดกฎหมายโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท ย้ำ กฎหมายเว้นแค่การจัดงานแต่ง และพิธีทางการทูต ถึงมีเครื่องดื่มได้ ไม่รวมงานเลี้ยงเกษียณ

วันนี้ (27 ก.ย.) นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า เดือนกันยายนตลอดทั้งเดือนถือเป็นช่วงที่ข้าราชการเกษียณ และเป็นช่วงที่มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณในทุกๆ จังหวัด ซึ่งปีที่ผ่านมา เครือข่ายฯได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก กรณีจัดเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ที่พบว่ามีการทำผิดกฎหมาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการ โดยพบว่าส่วนใหญ่อ้างว่าเป็นการจัดเลี้ยงตามประเพณี เป็นข้อยกเว้นของ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วแม้กฎหมายกำหนดยกเว้นการจัดเลี้ยงตามประเพณีไว้ก็จริง แต่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดข้อยกเว้นนั้นเพียงสองลักษณะเท่านั้นนั่นคืองานแต่งงาน และพิธีการทางการทูต ดังนั้นการอ้างว่าการจัดเลี้ยงเกษียณราชการเป็นข้อยกเว้นจึงเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างยิ่ง

“ปีนี้มีราชการหลายแห่ง กำลังเตรียมจัดเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการ จึงเป็นห่วงว่าจะมีการทำผิดกฎหมายซ้ำซาก กลายเป็นส่วนราชการทำผิดกฎหมายเสียเอง จึงอยากขอความร่วมมือ และขอแจ้งเตือนห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ สั่งการไปยังส่วนราชการในกำกับในเรื่องนี้แล้ว จึงอยากเห็นส่วนราชการอื่นทุกกระทรวง ทบวง กรม มีนโยบายออกไปให้ชัดเจนด้วย ซึ่งหากต้องจัดอาจเลี่ยงไปใช้สถานที่อื่นที่เหมาะสมกว่าและไม่ผิดกฎหมาย” นายคำรณ กล่าว

นายคำรณ กล่าวด้วยว่า จากปัญหาการกินดื่มในสถานที่ราชการ กรณีจัดงานวันรพี หน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ผ่านมา เครือข่ายฯได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรม ว่า ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาดำเนินการแล้ว เรื่องนี้จึงอยากให้ข้าราชการระมัดระวัง เพราะพื้นที่เป็นสถานที่ราชการ ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน ควรระมัดระวังการเข้ามาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะเข้ามาสนับสนุน หาช่องจากงานเกษียณ ตีเนียนเข้ามาทำการตลาด จัดบูธให้มีการกินดื่ม สนับสนุนกิจกรรมเป็นเหล้าเบียร์ เพราะสุดท้ายความผิดจะตกอยู่กับผู้จัดและผู้ที่กินดื่มในสถานที่ราชการนั้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...