xs
xsm
sm
md
lg

“ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะวิทย์ มธ. โชว์ผลงาน นร.ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด หลังช่วยพัฒนาทักษะไอที “ไม้เท้าอัจฉริยะ” สำหรับผู้พิการทางสายตา มีเซนเซอร์บอกจุดอันตราย 3 ระดับ ส่งสัญญาณเตือน “เสียง-สั่น” แบบเรียลไทม์ เผยอยู่ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพ และยื่นจดอนุสิทธิบัตร

รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า คณะวิทย์ มธ.ได้ร่วมเป็น 1 ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจากการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่สามเณรและนักเรียน ครอบคลุม 5 ภูมิภาค ใน 42 โรงเรียน โดยสามารถพัฒนาผลงานต้นแบบที่ตอบโจทย์สังคมได้จริงและมีประสิทธิภาพจำนวนมาก อาทิ “เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมอัจฉริยะ” ระบบตรวจวัดระดับน้ำในนาข้าว พร้อมแจ้งเตือนผ่าน SMS เพื่อหาแนวทางรับมือกรณีเกิดน้ำท่วมขังในหน้าน้ำหลาก “ล็อกเกอร์อัจฉริยะ” ที่สามารถควบคุมและสั่งการเปิด-ปิดได้ในระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน และ “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่มาพร้อมเซนเซอร์บอกจุดอันตราย และแจ้งเตือนด้วยระบบสั่น-เสียง เป็นต้น

ดร.เรวัตร ใจสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. และที่ปรึกษานวัตกรรม “ไม้เท้าอัจฉริยะ” กล่าวว่า ทีมนักเรียนเจ้าของผลงาน ได้คิคค้นและพัฒนา “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ไม้เท้าโฉมใหม่สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเดินชนสิ่งกีดขวาง มาพร้อมเซนเซอร์แจ้งสิ่งกีดขวาง (Sensor) ใน 3 ระดับ คือ แนวดิ่งระยะ 50 เซนติเมตร แนวดิ่งระยะ 100 เซนติเมตร และแนวราบที่มีแหล่งน้ำ พร้อมส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบของ “เสียง-สั่น” แบบเรียลไทม์ (Real-time) ในระยะ 120 เซนติเมตร โดยการทำงานของนวัตกรรมดังกล่าว จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเซนเซอร์แจ้งสิ่งกีดขวาง 3 ระดับ และระบบประมวลผลสมองกลฝังตัว โดย “เซนเซอร์แนวดิ่งระยะ 50 เซนติเมตร” จะทำการ “ส่งเสียง” แจ้งเตือน ในกรณีที่พบสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้า ในระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 เซนติเมตร “เซนเซอร์แนวดิ่งระยะ 100 เซนติเมตร” จะทำการ “ส่งเสียง” แจ้งเตือน ในกรณีที่พบวัตถุกีดขวางบริเวณด้านหน้า ในระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 เซนติเมตร และ “เซนเซอร์แนวราบบริเวณที่มีแหล่งน้ำ” จะทำการ “สั่นเตือน” ที่ด้ามจับของไม้เท้ากรณีพบแหล่งน้ำบริเวณทางเดิน

ทั้งนี้ นวัตกรรมไม้เท้าอัจฉริยะ สำหรับผู้พิการทางสายตา ใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาเป็นเวลา 6 เดือน โดยมีต้นทุนในการพัฒนาตัวต้นแบบประมาณ 1,800 บาท ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย นายศักดา ดีแสง และ นางสาวอภิญญา ตาลสาร อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพในผู้พิการทางสายตา (Clinical Test) และยื่นจดอนุสิทธิบัตร โดยภายในปี 2561 นี้ ทีมวิจัยได้เตรียมพัฒนาระบบประมวลผลให้มีเสถียรภาพ และปรับรูปลักษณ์ของไม้เท้าให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น

กำลังโหลดความคิดเห็น