xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัว “นักสืบตาสับปะรด” เครือข่ายการทำความดีบนโลกดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เปิดตัว Facebook Fanpage โครงการ “นักสืบตาสับปะรด” เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในหมู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิตนักศึกษาภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

วันนี้ (5 ก.ย.) เมื่เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนักสืบตาสับปะรด พร้อมเปิดตัว Facebook Fanpage “นักสืบตาสับปะรด” โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการนักสืบตาสับปะรด ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)
กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการนักสืบตาสับปะรดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในหมู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิตนักศึกษาภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ในลักษณะ “การทำความดีบนโลกดิจิทัล” โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในการแจ้งข่าวต่าง ๆ เช่น พบเห็นการก่อมลพิษ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ การใช้พลังงานสิ้นเปลือง หลอดไฟไม่ติด ที่เปลี่ยวรกร้าง สถานที่ล่อแหลมส่งผลต่อการก่ออาชญากรรม การขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้สมาชิกช่วยกันสอดส่อง และเป็นหูเป็นตาให้แก่กรุงเทพมหานครในการร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ เมืองสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อันจะเป็นการสร้างสังคมบนโลกดิจิทัล ให้เยาวชนได้ใช้เป็นพื้นที่แสดงออกในการทำความดีหรือการช่วยเหลือดูแลสังคมให้น่าอยู่

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการนักสืบตาสับปะรด นอกจากจะเป็นโครงการเพื่อสร้างพลังการทำความดีเพื่อส่วนรวม สำหรับจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ยังถือว่าเป็นโครงการดีๆ โครงการหนึ่ง เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัย และการปลูกฝังจิตสำนึกและจิตสาธารณะต่อส่วนรวมในหมู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และช่วยกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมุ่งหวังว่าเมื่อเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และร่วมกันดูแลกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยสืบต่อไป

ทั้งนี้ Facebook Fanpage “นักสืบตาสับปะรด” ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา มีสมาชิกแล้วประมาณ 5,000 คน โดยสมาชิกมีทั้งนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เด็กและเยาวชน นักเรียนทั่วไป สภาเยาวชนเขต นิสิตนักศึกษาเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ รวมทั้ง ประชาชนทั่ว ไป ซึ่งทุกคนสามารถสมัครได้ โดยค้นหาคำว่า “นักสืบตาสับปะรด” ในโปรแกรม Facebook และลงทะเบียนสมัครโดยกรอกข้อมูลออนไลน์ หลังจากนั้นรอรับรหัสสมาชิกทางช่องแชต (Inbox) และเมื่อได้รับรหัสสมาชิกแล้ว สมาชิกสามารถส่งข้อมูลข่าวสารและรูปภาพประกอบแจ้งให้ผู้ดูแลเพจ(Admin) ทางช่องแชท Facebook Fanpage อาทิ เรื่องของการทำความดี เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนและไม่ปลอดภัยต่อประชาชน และเรื่องที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น การทิ้งขยะมูลฝอย การก่อมลพิษ การขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ฯลฯ จากนั้นแอดมินจะส่งต่อเรื่องราวแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งจะประสาน ติดตาม และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกทราบ นอกจากนี้แอดมินจะส่งใบประกาศเกียรติคุณ “การทำความดีบนโลกดิจิทัล” ไปทางหน้า Facebook ของสมาชิกดีเด่น ประเภทต่าง ๆ เช่น สมาชิกที่ส่งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุสม่ำเสมอ สมาชิกที่ส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจรรโลงสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างแก่สังคม ต่างๆ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...