xs
xsm
sm
md
lg

‘เอส แอนด์ พี’ มุ่งยกระดับจิตใจพนักงานและบุคคลทั่วไป ด้วยวิถีแห่งความสงบ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านไรวา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


    บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนร่วมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “วิถีโสดาบัน” เพื่อเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิตตามความเป็นจริง พร้อมทั้งฝึกเจริญสติแนวอานาปานสติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า นอกจากจะมีสื่อมวลชนแล้วยังมีพนักงานเอส แอนด์ พี และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วย ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านไรวา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
    มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “ท่ามกลางโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางครั้งการดำเนินชีวิตประจำวันเราอาจไม่ทันได้ฉุกคิด หรือใช้สติพิจารณาให้ถี่ถ้วน การปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เราได้อยู่กับตัวเอง มีสติ และได้ใช้ปัญญาในการไตร่ตรองเหตุและผลของสิ่งต่างๆ
สถานปฏิบัติธรรมบ้านไรวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ มีสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เป็นสถานที่ฝึกอบรมจิตใจให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไป นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ซึ่งเราตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจิต เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ และปัญญา
    การปลูกฝังค่านิยมที่ดีตามหลักพระพุทธศานาให้แก่พนักงาน รวมทั้งบุคคลทั่วไป นับเป็นการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจของพนักงาน นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเรื่องงาน สวัสดิการ และครอบครัวแล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้บริษัทฯ ไม่ถือเป็นวันลาด้วย เพราะเราเชื่อว่าจิตใจที่ดี เป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี”
    สำหรับความเป็นมาของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2522 คุณวรากร ไรวา และครอบครัวได้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมบ้านไรวาขึ้น เพื่อเปิดให้เป็นสถานที่เผยแพร่พระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ และได้เรียนเชิญคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย มาเปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตเป็นครั้งแรก บ้านไรวาได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีหลักสูตรอบรมไม่ต่ำกว่า 10 หลักสูตรต่อปี ทั้งหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 ที่เน้นการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ หลักสูตรเจริญสมาธิปฏิบัติตามหลักอานาปานสติ หลักสูตรเจริญสติสัมปชัญญะตามแนวรศ.จำเนียร ช่วงโชติ โดยปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 และหลักสูตรวิถีโสดาบัน ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 เน้นรับฟังธรรมบรรยาย
ผู้สนใจปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โทร.0-2785-4000 ต่อ 113 และ vipassana@snpfood.com หรือ https://snpfood.com/th/news/meditation
    เอส แอนด์ พี ขอสนับสนุนให้พนักงานและประชาชนไทยได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนาจิต ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญา อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

กำลังโหลดความคิดเห็น...