xs
sm
md
lg

ผู้ปกครองเดือด! คณะเซนต์คาเบรียลไม่อนุมัติ “ภราดาวินัย” ลาออก ตะเพิดพ้นเก้าอี้บ่าย 3 โมงพรุ่งนี้ ขู่เลิกหนุนงบ เลื่อนจ่ายค่าเทอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เครือข่ายครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร.ร.เซนต์คาเบรียล เดือด หลังมูลนิธิฯ ไม่อนุมัติ “ภราดาวินัย” ยุติหน้าที่ ผอ.ร.ร. ออกแถลงการณ์จี้ปลดออกในบ่าย 3 โมง วันที่ 21 ก.พ. นี้ ยกเลิกสิทธิธุรกรรมทางการเงิน หากไม่ดำเนินการเตรียมบุกสำนักงานมูลนิธิฯ ไม่หนุนงบทำกิจกรรมใน ร.ร. ถึงขั้นประวิงไม่จ่ายค่าเทอม

ความคืบหน้ากรณี ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประกาศยุติบทบาทหน้าที่ ผอ.ร.ร. และทำจดหมายแสดงความเจตจำนงดังกล่าวไปยังมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หลังถูกตัวแทนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน กดดันให้ลาออก จากปัญหาการบริหารงานและพฤติกรรมส่วนตัว

วันนี้ (20 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง ภราดา ผศ.ดร.วินัย ทำหนังสือแสดงเจตจำนงยุติบทบาทจากตำแหน่ง ผอ.ร.ร.เซนต์คาเบรียล ทำให้ทางเครือข่ายครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จับตาว่าทางมูลนิธิคณะภารดาเซนต์คาเบรียลฯ จะอนุมัติให้ยุติบทบาทและแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเมื่อใด ซึ่งล่าสุด มีรายงานว่า ทางมูลนิธิฯ ยังไม่มีการทำหนังสืออนุมัติการยุติบทบาทแต่อย่างใด ทำให้ทางเครือข่ายออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4 เรื่อง ภราดาวินัย วิริยวิทยาวงศ์ ไม่ได้หยุดทำหน้าที่และบทบาทอันเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียลตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ มีใจความโดยสรุปว่า

ตามที่ภราดาวินัย ภราดาในสังกัดมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประกาศต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชนว่ายุติบทบาทและหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียลพร้อมทั้งลงนามแสดงเจตจำนงในการลาออกในจดหมายยื่นต่อประธานมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 บัดนี้วันอังคารที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางมูลนิธิฯ ยังไม่ปลดภราดาวินัย ออกจากผู้อำนวยการ/ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ตามที่ทางภราดาวินัย ได้มีเจตจำนงขอยุติหน้าที่และได้สัญญาไว้ด้วยสัจจะวาจาและลายลักษณ์อักษร แก่คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล รวมทั้งยังไม่มีการแต่งตั้งรักษาการผอ.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จึงไม่เป็นการเคารพสัจจะวาจาที่ภราดาวินัยให้ไว้แก่ประชาชน

ทางภาคีเครือข่ายฯ รู้สึกผิดหวังที่ท่านไม่เคารพในสัจจะวาจาและไม่ให้เกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าฯ จึงมีข้อเรียกร้องเพิ่มเติม ดังนี้ 1.ให้ประธานมูลนิธิฯ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตฯโรงเรียนเซนต์คาเบรียลทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และธนาคารเจ้าของบัญชีของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เรื่องการลาออกหรือถูกปลดออก และหยุดทำหน้าที่ของภราดาวินัย จากผอ.โรงเรียนภายในวันพุธ 21 ก.พ. 2561 เวลา 15.00 น.

2. ให้ประธานมูลนิธิฯ ยกเลิกสิทธิการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยบัตรเครดิตที่อ้างอิงบัญชีของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลของภราดาวินัย และ 3. ให้ประธานมูลนิธิฯ ยกเลิกสิทธิและหน้าที่ของภราดาวินัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือบัญชีการเงินของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลในฐานะ ผอ.โรงเรียน ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายฯยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นและชัดเจนว่าภราดาวินัยต้องลาออก/ถูกปลดออก จากผอ.โรงเรียน/ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 เท่านั้น มิเช่นนั้นภาคีเครือข่ายฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกระดับการเรียกร้องร่วมกัน ไปติดตามความคืบหน้าในการปลดภราดาวินัย ที่สำนักงานมูลนิธิฯ ซอยทองหล่อ 25 และปฏิเสธการเจรจาทุกกรณีจนกว่าภราดาวินัยจะหมดหน้าที่และบทบาทอันเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียลตามกฎหมายทุกประการ

นายเกษม แจ่มนิลกุล ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ ได้ออกแถลงการณ์ดังกล่าว โดยภาคีเครือข่ายฯ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ หากภายใน 1 - 2 วันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ และไม่มีท่าทีชัดเจน ก็จะยกระดับการเรียกร้อง ซึ่งมีหลายแนวทางที่หารือไว้ เช่น ไม่ร่วมกิจกรรม ไม่สนับสนุนเพิ่มเติมแก่โรงเรียน และอาจจะถึงขั้นประวิงไม่จ่ายค่าเทอม เพราะไม่มั่นใจหากจ่ายไปแล้ว เอาเงินไปพัฒนาการเรียนการสอนจริงหรือไม่
กำลังโหลดความคิดเห็น...