xs
xsm
sm
md
lg

บุหรี่ไม่เท่แล้วนะจ๊ะ!! วัยรุ่น 97% ขอแฟนเลิกสูบบุหรี่ 70% เลือกคบแฟนไม่สูบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เปิดผลสำรวจวาเลนไทน์ วัยรุ่นไทย 97% ขอแฟนเลิกสูบบุหรี่ แถมอีก 70% เลือกคบแฟนไม่สูบ สสส. เตือนลองสูบแล้วจะติดบุหรี่ถึงกว่า 13% บุหรี่ไฟฟ้าตัวการติดบุหรี่เพิ่ม พม.- สธ.- สสส.- ยุวทัศน์ฯ เชิญชวนรณรงค์ “ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์” วาเลนไทน์นี้ ชวนคนที่รัก เพื่อน แฟน พ่อ แม่ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพตัวเองและคนใกล้ตัว

วันนี้ (3 ก.พ.) ที่สยามสแควร์ ซอย 5 กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์” เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัย ผลกระทบของบุหรี่ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุของเยาวชนไทยที่ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกน้อยลง รวมถึงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า

โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จากการที่พบว่า มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นในกลุ่มเยาวชนชายถึงร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิงร้อยละ 1.9 ทางกระทรวงตระหนักถึงปัญหานี้ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อผู้สูบ ต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยเฉพาะความเจ็บป่วยที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ อยากให้เยาวชนใช้โอกาสวันแห่งความรักที่ใกล้จะมาถึงนี้ คิดถึงคนที่รักเรา โดยเฉพาะ พ่อ แม่ คนในครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจให้เลิกบุหรี่

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กิจกรรมการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การมีความรักอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการมีความรัก มอบความรัก และใช้ความรักของเราให้เป็นประโยชน์ต่อคนรัก โดยเฉพาะการมอบสุขภาพดี และช่วยให้คนรักเลิกบุหรี่และไม่เสพบุหรี่ในเดือนแห่งความรักในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญ จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความเห็นการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13 - 22 ปี จากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 5,531 คน พบว่าเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 96.6 ไม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 65.7 จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่มาเป็นแฟน ถ้าสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกก็จะเลิกถึงร้อยละ 97.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรักจะเป็นส่วนสำคัญต่อการจะเลือกสูบบุหรี่หรือไม่สูบในเยาวชน

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว การส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนซึ่ง เป็นนักสูบหน้าใหม่เลิกบุหรี่เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะกลุ่มนี้เมื่อสูบบุหรี่แล้วจะมีความคิดที่ไม่อยากเลิกสูบสูงถึง ร้อยละ 13.5 จากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่นั้น ยังพบอีกว่า ร้อยละ 30 มีแฟนและส่วนใหญ่มีแฟนที่ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มที่มีแฟนสูบบุหรี่ ร้อยละ 74.5 ไม่ชอบที่แฟนสูบบุหรี่ เพราะไม่ดีต่อสุขภาพ และร้อยละ 81.3 อยากให้แฟนเลิกบุหรี่และบ่อยครั้งที่ทะเลาะกับแฟนเรื่องสูบบุหรี่ ร้อยละ 77.5 พยายามชักจูงให้แฟนเลิกบุหรี่ และในวันวาเลนไทน์นี้ก็จะชวนให้แฟนเลิกบุหรี่โดยการให้ความรักและกำลังใจ ซึ่งความรักและกำลังใจเป็นปัจจัยที่จะทำให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

ด้าน นายพชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในวันนี้ มีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และบูธชวนคู่รักเลิกบุหรี่ มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่จะมาสร้างแรงบันดาลในในการเลิกบุหรี่ และการบรรยายธรรมะสร้างสรรค์ เรื่อง “รักสร้างสรรค์ วัยรุ่นไทย 4.0” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ด้วย การเลิกบุหรี่เป็นการแสดงความรักแท้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่คนรักของตน ขอเชิญชวนให้เยาวชนนักสูบมาเลิกสูบบุหรี่ในวันวาเลนไทน์นี้

กำลังโหลดความคิดเห็น...