xs
xsm
sm
md
lg

สิ้น “เรืองอุไร กุศลาสัย” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สิริอายุ 97 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สิ้น “เรืองอุไร กุศลาสัย” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สิริอายุ 97 ปี ด้วยโรคชรา มีชื่อเสียงงานแปลและงานนิพนธ์เกี่ยวกับภารตวิทยา เพลงกล่อมลูก คู่มือหนังสือเด็กนักเรียน

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า ศาสตราจารย์พิเศษ
เรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2559 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 06.00 น. ที่บ้านพัก สิริรวมอายุ 97 ปี โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 19.30 น. ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยผู้เสียชีวิตแจ้งความประสงค์ขอบริจาคร่างกายให้คณะกายวิภาค โรงพยาบาลศิริราช

ทั้งนี้ สวธ. จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

ศาสตราจารย์พิเศษ เรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2559 เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่กรุงเทพมหานคร ท่านได้เริ่มเขียนหนังสือในช่วงที่เข้ารับราชการใหม่ๆ มีผลงานสร้างสรรค์ 5 ประเภท ได้แก่ งานแปลและงานนิพนธ์เกี่ยวกับภารตวิทยา กวีนิพนธ์และประวัติ เพลงตำรา คู่มือหนังสืออ่านเพิ่มเติมของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสียงร้องทำนองเสนาะ เพลงกล่อมลูก และเพลงต่างๆ ตลอดจนผลงานในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ ผลงานนิพนธ์เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอย่างสม่ำเสมอ ท่านสร้างสรรค์ผลงานแปลและงานแต่งอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ทศวรรษ ผลงานดังกล่าวเปิดประตูสู่โลกวรรณกรรมของอินเดีย และเปิดพรมแดนความรู้เรื่องภารตวิทยา แก่ผู้อ่านชาวไทย นับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและวงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ


กำลังโหลดความคิดเห็น...