xs
xsm
sm
md
lg

วธ.เร่งขยายผลชุมชนคุณธรรมฯ จ.แม่ฮ่องสอน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วธ.เร่งขยายผลชุมชนคุณธรรมฯ ในจ.แม่ฮ่องสอน เตรียมต่อยอดคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนนายกฤษศญพงษ์ ศิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะประชาชน ติดตามนโยบายรัฐบาล และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา โดยหนึ่งในพื้นที่ที่ลงไปตรวจเยี่ยม คือ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผาบ่องที่ได้รับการสนับสนุนและคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบนั้น ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร วธ. ซึ่งมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานว่า นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมว่าการทำงานของ วธ. ในพื้นที่เป็นไปอย่างเข้มแข็ง ทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการและประชาชนได้ประโยชน์จริง ซึ่งการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างน่าพอใจ

ล่าสุดได้รับรายงานว่าทางจ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ โดยในส่วนของศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯบ้านผาบ่อง ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ่อน้ำพุร้อนผาบ่อง ให้ขยายผลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้หน่วยงานรับผิดชอบ คือ วธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น พร้อมทั้งคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลทั่วประเทศ ในเรื่องนี้ทาง วธ. ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งขยายผล เปิดรับและลงพื้นที่สำรวจชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกชุมชนที่เริ่มเข้าร่วมชุมชนที่เป็นชุมชนคุณธรรมฯ และชุมชนที่เป็นชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ แล้ว ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบรวมแล้ว 701 แห่ง

นอกจากนี้ได้รับรายงานยอดจำหน่ายและยอดผู้เข้าชมงาน CPOT (Cultural Product Of Thailand)ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ภายใต้งาน OTOP city 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งวธ. ได้ต่อยอดคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศภายใต้แนวความคิดของขวัญจากภูมิปัญญา มรดกล้ำค่าของไทย อาทิ ผ้าทอมือยกดอก เกาะยอ จ.สงขลา ดินสอกอแย จ.นราธิวาส ร่มหมื่นศรี จ.ตรัง ม่อฮ่อมแพร่ร่วมสมัย จ.แพร่ โคมไฟ แจกันลายอุ จ.พิษณุโลก หมวกผ้าปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่ พล่าหมี่ จ.นครราชสีมา ผ้าขาวม้าอี่โป้เจ็ดสี่ จ.อุดรธานี โคมไฟฉลุลายพระธาตุพนม จ.นครพนม หัวโขนภูเตศวร จ.สมุทรสงคราม กระเป๋าผ้าไทยพวน จ.นครนายก ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก จ.จันทบุรี รวมมีผู้เข้าชมผลิตภัณฑ์กว่า 14,000 คน มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า 3 แสนบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...