xs
xsm
sm
md
lg

เปิดฝึกช่างก่อสร้างฟรี 10 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กพร.จับมือเอกชน พัฒนาช่างก่อสร้าง รับนโยบายรัฐ ส่งเสริมการลงทุนเขต EEC และเศรษฐกิจพิเศษ ฝึกฟรี 10 จังหวัด

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังต้องการกำลังแรงงานอย่างมาก โดยคนวัยกำลังแรงงานลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากค่านิยมของงานด้านช่างก่อสร้างที่ถูกมองว่าเป็นงานหนักและอีกส่วนเป็นแรงงานตามฤดูกาลเมื่อถึงหน้าฤดูการเกษตรจะกลับภูมิลำเนาเพื่อไปทำเกษตร ทำให้ผู้รับเหมาต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเพื่อลดปัญหาด้านแรงงานขาดแคลน ซึ่งในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนทุกภาค อาทิ การส่งเสริมการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC),การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ส่งผลให้ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการก่อสร้างเริ่มฟื้นตัว ทำให้ต้องการแรงงานด้านนี้เป็นจำนวนมาก กพร.จึงเร่งผลิตแรงงานป้อนอุตสาหากรรมก่อสร้าง เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านพัฒนาทักษะฝีมือ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร.จึงใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับสถานศึกษาและภาคเอกชนพัฒนาทักษะด้านช่างก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือกับบริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรม โดยรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรม พร้อมมีกำหนดเปิดฝึกอบรมในพื้นที่ 10 จังหวัด ใน 2 สาขา ได้แก่ 1.สาขาปูกระเบื้อง ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง 2.สาขาการก่ออิฐมวลเบาและการทำกันซึม ระยะการฝึก 6 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายดำเนินในปี 2561 จำนวน 400 คน มีกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรมระหว่างวันที่ 21-23 กุมพาพันธ์ 2561, จังหวัดนครปฐม อบรมระหว่างวันที่ 21-23 กุมพาพันธ์ 2561, จังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ,จังหวัดสุราษฎร์ธานี อบรมระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561, จังหวัดกรุงเทพมหานคร อบรมระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561,จังหวัดอุบลราชธานี อบรมระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561,จังหวัดเพชรบูรณ์ อบรมระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561,จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561, จังหวัดมหาสารคาม อบรมระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561,จังหวัดระยอง อบรมระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือหากเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 สาขา ช่างก่ออิฐ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่น้อยกว่าวันละ 345 บาท ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 465 บาทและระดับ 3 ไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระรับเหมาเองได้อีก ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 25,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2454035 และ 1504 ต่อ 4 หรือสมัครและสอบถามโดยตรงได้ที่บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (นายพิษณุ พรหมวัลย์)โทร 02-2458777 ต่อ 119 หรือ 084-1204668


กำลังโหลดความคิดเห็น...