xs
xsm
sm
md
lg

บรรจุ “ยารักษาตับอักเสบซี” สูตรใหม่เข้าบัญชียาหลักฯ จ่อประกาศลงราชกิจจาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คกก. บัญชียาหลักฯ เห็นชอบ “ยาไวรัสตับอักเสบซี” 2 สูตรใหม่ เข้าบัญชียา จ.2 หลังบริษัทยาต้นแบบให้สิทธิ VL ประเทศไทย เผยอยู่ระหว่างทำหลักเกณฑ์การใช้ยาก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ช่วยผู้ป่วยทั้ง 3 กองทุนเข้าถึงยาใหม่ ด้านบอร์ด สปสช. มอบ อภ. จัดหาต่อรองราคา

นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่รณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงกรณีบริษัทยาต่างประเทศให้สิทธิโดยสมัครใจ (Voluntary Licensing หรือ VL) ในยารักษาไวรัสตับอักเสบซีแก่ประเทศไทย ว่า ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีสูตรใหม่ ทำให้ระยะเวลาในการรักษาสั้นลงนั้น เดิมทีมีราคาแพงมาก ทำให้คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ยังไม่มีมติว่าจะบรรจุยาสูตรใหม่นี้เข้าสู่บัญชียาหลักฯ หรือไม่ แต่หลังจากบริษัทยาต่างประเทศให้สิทธิ VL ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีดังกล่าวแก่ประเทศไทย ทำให้สามารถผลิตหรือนำเข้ายาชื่อสามัญของยาสูตรใหม่ดังกล่าวได้ จึงทำให้มีราคาถูกลง คณะกรรมการบัญชียาหลักฯ จึงมีมติเห็นชอบให้บรรจุยาสูตรใหม่ทั้งสองสูตรเข้าสู่บัญชียาหลักฯ ในยาบัญชี จ.2 แต่ยังอยู่ระหว่างการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

“ยาทั้งสองสูตรคือ 1. ยากินบวกกับยาฉีด เป็นโซฟอสบูเวียร์+เพกอินเตอร์เฟอรอน และ ไรบาวิริน สำหรับการรักษาไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ที่ 3 และ 2. เป็นยารวมเม็ด เป็นโซฟอสบูเวียร์และเลดิพาสเวียร์ ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบซีที่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ทั้งสามกองทุนสุขภาพ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ก็สามารถใช้ยาสูตรใหม่ดังกล่าวในการรักษาผู้ป่วยได้ แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์การใช้ยาดังกล่าว ซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป” นายเฉลิมศักดิ์ กล่าว

นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวว่า ระหว่างการรอดำเนินการเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เท่าที่ทราบคือ บอร์ด สปสช. ก็มีมติเห็นชอบในการให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในการจัดหายาชื่อสามัญของยาสูตรใหม่ดังกล่าว ภายใต้สิทธิ VL ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 11 เจ้าควบคู่ไปด้วย เพื่อนำมาพิจารณาว่าจะได้ยาในราคาเท่าไร หรือเรียกได้ว่าอยู่ระหว่างการต่อรองราคาและจัดหายานั่นเอง ซึ่งกระบวนการนี้คาดว่าอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 - 8 เดือน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการที่ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนแล้วจึงค่อยจัดหายา ทั้งนี้ การจัดหายาสูตรใหม่มาแทนจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณลง และผู้ป่วยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยาสูตรเดิมใช้เวลารักษาประมาณ 48 สัปดาห์ ก็จะลดลงเหลือประมาณ 12 สัปดาห์ ยกเว้นผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการตับแข็งแล้วอาจใช้เวลานานขึ้นเป็น 24 สัปดาห์ แต่ก็สั้นกว่ายาสูตรเดิม

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ในส่วนของยารักษาไวรัสตับอักเสบซีสูตรเก่า คือ โซฟอสบูเวียร์ อภ. สามารถผลิตได้ ส่วนยาสูตรใหม่นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อต่อรองราคายา เบื้องต้นมีการติดต่อแล้ว 2 บริษัท โดยเบื้องต้นจะพิจารณาว่าต้องเกิดประโยชน์กับประชาชน และ อภ. ก็ต้องสามารถนำมาต่อยอดผลิตในอนาคตได้ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...