xs
xsm
sm
md
lg

สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับสิ่งดีๆ สู่ชีวิต

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเราจะก้าวเข้าสู่ช่วงปีใหม่ 2561 สำหรับพุทธศาสนิกชน ไม่ว่าเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ นิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี" ยังวัดสำคัญๆหรือวัดใกล้บ้าน เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตตลอดปี

กระทรวงวัฒนธรรม นับว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมและสืบสานกิจกรรมเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมผู้บริหาร ได้รับรายงานความคืบหน้าเรื่องการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” ปี 2561 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความสุขตลอดปีใหม่ ขณะเดียวกันจะกระตุ้น จูงใจให้ประชาชนลด ละเลิก อบายมุขในเทศกาลปีใหม่

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะจัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 16 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดตาก ตราด แม่ฮ่องสอน เชียงราย หนองคาย สุรินทร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย ศรีลังกา สหภาพแห่งเมียนมาร์ เป็นต้น

เพื่อสานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นายวีระ พร้อมคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระอภิศิริสุคนธา มหาสังฆราชธิบดี บัว กรี ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ณ วัดสวายปอแป และเข้าสักการะสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แหงด สมเด็จพระสังฆนายก ณ วัดปทุมวดี ประเทศกัมพูชา เพื่อกราบหารือการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

นายวีระ กล่าวว่า จากการเข้าพบกับรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ท่านเห็นว่าความร่วมมือในปัจจุบันได้มีอยู่แล้วในทุกๆ ด้าน ทั้งสองชายแดนไทย-กัมพูชามีการไปมาหาสู่กัน มีการท่องเที่ยวระหว่างกัน มีการค้าชายแดนร่วมกัน ส่วนชาวไทยมีการเข้าไปเที่ยวนครวัตที่เสียมเรียบ มีการเข้าไปลงทุนมาเป็นดำลับที่ 8 สิ่งที่อยากจะผลักดันให้มากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องศาสนา ทั้งสองประเทศมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักที่คนส่วนใหญ่นับถือโดยให้ความร่วมมือเพื่อเกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาด้วย

“วธ. มีการส่งเสริมทั้งด้านโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อหนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของศาสนา การสวดมนต์ในโอกาสสำคัญต่างๆ ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือมากราบเชิญชวนสมเด็จพระสังฆราชาของกัมพูชาได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยทั้งสองพระองค์ได้มอบหมายให้พระสังฆาธิการทั้งสองฝ่ายได้จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันแล้ว อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีวัดต่างๆ ในหลายประเทศได้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ลาว จีน ศรีลังกา เมียนมาห์ อินเดีย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม คาดว่าในค่ำคืนของการสวดมนต์ข้ามปีจะมีการถ่ายทอดสดจากประเทศต่างๆ ด้วย” นายวีระ กล่าว

อีกหนึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนให้ความสนใจนั่นก็คือกิจกรรมไหว้พระในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือกับ ขสมก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตบางนา

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าก้าวสู่ปีใหม่ ชวนสมาชิกในครอบครัวเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต


กำลังโหลดความคิดเห็น...