xs
xsm
sm
md
lg

วธ.หนุนเมืองเก่าสงขลาขึ้นมรดกโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ. เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา คาด ยกเป็นเมืองมรดกโลกได้เร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. จ.สงขลา ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ถนนสายประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวเมืองสงขลาแบบคลาสสิก โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการ รมว.วธ. พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) สงขลา ปัตตานี ยะลา นายรังสี รัตนปราการ ประธานภาคีคนรักเมืองสงขลา และเจ้าของโรงสีแดง ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เครือข่ายสมาชิกผู้ประกอบการร้านค้า คณะครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมงานกว่า 300 ชีวิต

ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นการบูรณาการในรูปแบบประชารัฐพัฒนาตลาดใหม่ขยายพื้นที่ตลอดที่มีอยู่เดิม โดนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตร ผู้มีรายได้น้อย ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยดำเนินการผ่านตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท จาก 9 หน่วยงาน ซึ่งตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมของ วธ. ได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว
โดยเอกลักษณ์ของตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมนั้น เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ นำประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมาเชื่อมต่อกับสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป

“การที่ได้มาเห็นตลาดวัฒนธรรมในชุมชนที่มีความเก่าแก่กว่า 140 ปี ถ้ามองในมุมของกรมศิลปากรก็เปรียบได้กับโบราณสถาน ท่านประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาและเครือข่ายก็เป็นคนรักในบ้านเกิดจนสามารถสร้างที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งรวมของชุมชน อย่างที่เห็นในวันนี้ มีผู้เข้ามาทำกิจกรรมกันมากมาย อีกอย่างคือทำให้ได้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็นปึกแผ่นในวิถีวัฒนธรรม ในสิ่งที่หลังลืมไปจากเดิมก็ถูกเรียกฟื้นกลับคืนมาสู่ปัจจุบัน กับสิ่งที่จะทำให้เมืองสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกนั้น ทางนี้ก็มีนักวิชาการเข้ามาช่วยเหลือร่วมกับคนในท้องถิ่นเองด้วย ทางกระทรวงวัฒนธรรมที่มีกรมศิลปากรดูแลเรื่องนี้ ก็จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้มแข็งผนวกกับภาครัฐด้วยแล้ว ก็คาดว่าในอนาคตเมืองสงขลาจะเป็นเมืองมรดกโลกได้อย่างแน่นอน” ดร.ฉวีรัตน์ กล่าว

นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผนวกกับความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นและเครือข่ายวัฒนธรรม ดังนั้นในปะงบประมาณ 2561 วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้พิจารณาคัดเลือกถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา ให้เป็นพื้นที่บูรณาการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว ส่วนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การรวมตัวของโนรามากกว่า 300 คน การสาธิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พัทลุง ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน การจัดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม (street art) เป็นต้น

นายรังสี รัตนปราการ ประธานภาคีคนรักเมืองสงขลา ทายาทรุ่นที่ 3 โรงสีแดง โรงสีข้าวโบราณ กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นมนต์เสน่ห์ของหัวเมืองสำคัญทางการค้า ครอบคลุมถนนสายสำคัญทั้ง 3 เส้น ย้อนรอยไปในอดีตสู่อีกมุมมองของจังหวัดสงขลา จะได้เห็นสถาปัตยกรรมอาคารเก่า ในอดีตราว 200 ปีก่อนนั้น ตัวเมืองสงขลาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา เรียกว่า “เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน” จนกระทั่ง ปี 2385 จึงขยายมาทางฝั่งทิศตะวันออกบริเวณตำบลบ่อยางเรียกกันว่า “เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง” เริ่มแรกมีถนนสองสายคือ ถนนนครนอก อันเป็นถนนเส้นนอกที่ติดกับทะเลสาบ และถนนนครใน เป็นถนนเส้นในเมือง ต่อมาได้มีการตัดถนนสายที่สามเรียกว่าถนนเก้าห้อง (ย่านเก้าห้อง) หรือในปัจจุบันเรียกกันว่า ถนนนางงาม



กำลังโหลดความคิดเห็น...