xs
sm
md
lg

3 รพ.ก้าวคนละก้าว เผยแนวทางใช้เงินบริจาค "ตูน บอดี้สแลม"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เปิดแผนใช้เงินบริจาค "ตูน บอดี้สแลม" 3 รพ.โครงการก้าวคนละก้าว จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ พัฒนาระบบบริการ ให้ ปชช.ได้รับบริการดีขึ้น

จากกรณี "ตูน บอดี้สแลม" จัดโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล โดยวิ่งระดมเงินบริจาคจาก อ.เบตง จ.ยะลา ถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รพ.สุราษฎร์ฯ เป็นหนึ่งใน 11 รพ.ที่คุณตูนวิ่งเพื่อช่วยบริจาค โดยหลังจาก รพ.ได้รับมอบเงินบริจาคแล้ว รพ.มีการวางแผนจะนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ชั้นสูง เพื่อให้ประชาชนสะดวกสบายและได้รับการรักษาที่เร็วขึ้น คือ 1.อุปกรณ์ในการผ่าข้อเข่าและกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ช่วยคนไข้นอนรักษาใน รพ.5-7 วัน จากเดิม 2-3 สัปดาห์ ราคาประมาณ 6-7 ล้านบาท และ 2.เครื่องอัลตราซาวนด์ส่องผ่านทางเดินอาหารเพื่อรักษาและผ่าตัดชิ้นเนื้อหรือชี้เป้าเนื้องอกแทนที่จะต้องผ่าเปิดช่องท้องหรือทรวงอก แต่จะใช้เพียงเข็มเข้าไปตัดหรือดูดออกมาตรวจ หรือในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จะใช้ในการฉีดยาให้ชาไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดในช่องท้อง เป็นต้น

นพ.ไชยเวช ชนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า  เงินที่จะได้รับบริจาคจะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข คือ ศูนย์อุบัติเหตุและผู้ป่วยหนัก ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐจำนวน 400 ล้านบาทในการก่อสร้าง ได้แก่ จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องฉุกเฉินที่มีความทันสมัย ระบบรถรับส่งผู้ป่วย เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ห้องผ่าตัดฉุกเฉิน และห้องไอ.ซี.ยู. เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในจ.เชียงราย ประมาณ 1.2 ล้านคน และจ.พะเยา 4.8 แสนคน เนื่องจากกว่าจะส่งต่อผู้ป่วยไปจ.เชียงใหม่ได้ต้องใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงและเป็นพื้นที่ภูเขา นอกจากนี้ ยังให้บริการ ผู้ป่วยตามแนวชายแดนพม่า ลาว ชาวไทยภูเขาและคนไร้สัญชาติด้วย
   
นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า หากได้รับเงินบริจาคจะนำมาใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องขยายหลอดเลือด ตู้อบทารก และเครื่องมือผ่าตัด ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น และไม่เพียงผู้ป่วยใน จ.ขอนแก่นที่จะได้รับประโยชน์ แต่จะเป็นผู้ป่วยในอีสานตอนบนด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...