xs
xsm
sm
md
lg

จัดทำตำรามาตรฐานสมุนไพรปี 60 ช่วยควบคุมคุณภาพ ส่งเสริมการส่งออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมวิทย์จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับปี 2560 ใช้เป็นตำราอ้างอิงทางกฎหมาย ควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน มีมาตรฐานแล้วกว่า 70 ชนิด ช่วยส่งเสริมการส่งออก ลดนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ชี้ เป็นการเพิ่มการพึ่งพาตนเองตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันนี้ (19 ต.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวเปิดตัวตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ยาสมุนไพร พบว่า มีการใช้ยาแผนไทยที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติมูลค่าปีละกว่า 14,000 ล้านบาท รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ริเริ่มพัฒนาและจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ตั้งแต่ปี 2532 เพื่อใช้เป็นตำรายาอ้างอิงทางกฎหมาย ทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากลทั้งการผลิตยาเพื่อใช้ในประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออก

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยมีขั้นตอน รายละเอียด และความยาก ต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 ปีต่อสมุนไพร 1 ชนิด ซึ่งจนถึงปี 2559 สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม 62 ชนิด แต่ในปี 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ กรมวิทย์ จึงได้เร่งจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี 2560 ขึ้น เป็นฉบับรวมเล่ม โดยมีมาตรฐานยาสมุนไพรทั้งหมด 70 โมโนกราฟ ซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่ใช้มากในประเทศไทย เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร บัวบก เป็นต้น เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐาน ทั้งทางด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ และทางด้านเคมี - ฟิสิกส์ อีกทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยาเบื้องต้น และการเก็บรักษาของยาสมุนไพรที่พบในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยา การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร และสนับสนุนธุรกิจการส่งออกยาสมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในด้านมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ป้องกันการปนปลอมยาสมุนไพรที่พบมากในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรไทย รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และที่สำคัญ เป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสืบไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...