xs
xsm
sm
md
lg

ย้ำมาตรการพบผู้ป่วยคล้ายหวัดใหญ่ เคยจับสัตว์ปีก ให้ “หมอ” รักษาเหมือน “หวัดนก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สธ. ย้ำ “แพทย์” ทั่วประเทศ พบผู้ป่วยอาการคล้ายหวัดใหญ่ มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ให้รักษาเหมือนคนป่วย “ไข้หวัดนก” ทันที จนกว่าผลแล็บจะยืนยันว่าไม่ใช่

วันนี้ (18 ต.ค.) ที่สถาบันบำราศนราดูร นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ด้านการรักษาพยาบาล ว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก รายงานพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ยืนยันรวม 859 ราย เสียชีวิต 453 ราย จาก 16 ประเทศ และข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รายงานเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ยืนยันรวม 1,589 ราย เสียชีวิต 616 ราย จากประเทศจีนทั้งหมด รวมทั้งยังพบโรคไข้หวัดนกในสัตว์ที่มีความรุนแรงสูง สายพันธุ์ H5 และ H7 ทั่วโลก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากกับประเทศที่พบไข้หวัดนก

นพ.ภาณุมาศ กล่าวว่า สำหรับมาตรการของประเทศไทยเรื่องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก คือ 1. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในคนและในสัตว์ 2. ด้านการรักษาพยาบาล 3. ด้านการตรวจวินิจฉัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4. ด้านการเตรียมความพร้อม 5. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง และ 6. ด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องมีการบูรณาการงานร่วมกับภาคส่วนอื่นด้วย เช่น กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น โดยที่ผ่านมา สธ. ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดซ้อมแผนรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัดนก หากพบผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนกที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก หรือ มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้การรักษาเสมือนว่าเป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก จนกว่าจะมีผลทางห้องปฏิบัติการ ยืนยันว่า ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก หรือปลอดเชื้อในประเด็นการรักษาในโรงพยาบาลและห้องแยกโรค รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย การสอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค

“นอกจากนี้ ได้มีจัดทำระบบการส่งต่อผู้ป่วยไข้หวัดนก และห้องแยกโรค จากข้อมูลของกองวิศวกรรมการแพทย์ พบว่า มีโรงพยาบาลภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 896 แห่ง และมีห้องแยกโรค 944 ห้อง ซึ่งต้องบำรุงรักษาให้พร้อมใช้อยู่เสมอ รวมทั้งการฝึกฝนบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมรับมือกับโรคไข้หวัดนก” นพ.ภาณุมาศ กล่าว

พญ.วรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 และไม่มีรายงานโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ตั้งแต่ปี 2551 แต่ก็ยังพบสัตว์ปีกป่วยตายในหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย พบผู้ป่วยไข้หวัดนกและสัตว์ปีกป่วยตายจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก รวมทั้งยังพบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกบริเวณแนวชายแดน การเคลื่อนย้ายไก่พื้นเมือง ไก่ชน รวมถึงการปนเปื้อนของเชื้อในอุปกรณ์ต่างๆ หรือยานพาหนะ
กำลังโหลดความคิดเห็น