xs
xsm
sm
md
lg

ตรวจคุก 143 แห่ง พบป่วยวัณโรค 3.3 พันคน เร่งรักษาตัดวงจรระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

แฟ้มภาพ
คร. ร่วมกรมราชทัณฑ์ ค้นหา “ผู้ป่วยวัณโรค” ในเรือนจำ 143 แห่งในปี 60 พบอาการสงสัย 2.4 หมื่นราย ป่วยวัณโรค 3.3 พันราย ช่วยตัดวงจรแพร่ระบาดในคุก เพิ่มโอกาสรักษาหาย คืนคนสุขภาพดีสู่สังคม

วันนี้ (25 ก.ย.) นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า การควบคุมโรควัณโรคในเรือนจำ นับเป็นปีแรกที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมมือตามนโยบายระดับชาติที่จะยุติวัณโรคตามแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เน้นเชิงรุกออกค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงสูง ทั้ง ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สัมผัสโรค โดยในปี 2560 ได้ร่วมกันเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 143 แห่งทั้งหมด 282,816 รายทั่วประเทศโดยการเอ็กซ์เรย์ปอด 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้โครงการ “คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม” ทั้งการคัดกรอง การดูแลรักษา จัดห้องแยกโรค รวมทั้งมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย พบอาการสงสัย 24,436 ราย ในจำนวนนี้พบป่วยเป็นวัณโรค 3,368 ราย ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถค้นหาและรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นการตัดวงจรการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวัณโรค หากพบเร็ว โอกาสรักษาหายสูงและไม่แพร่กระจายเชื้อ

นพ.เจษฎา กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจำ ดังนี้ 1. การค้นหาและวินิจฉัย โดยให้ผู้ต้องขังทุกรายได้รับการค้นหาวัณโรคเชิงรุก หากพบอาการสงสัยวัณโรคจะได้รับการตรวจเสมหะ หรือเอกซเรย์ปอด และมีการจัดทำรายงานการค้นหาวัณโรคเชิงรุกเสนอผู้บัญชาการเรือนจำทราบ 2. การดูแลรักษาวัณโรค มีการให้ผู้ป่วยกินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกรายทุกวันจนกว่าจะหาย มีการตรวจสีปัสสาวะเพื่อตรวจการกินยาของผู้ป่วย เรือนจำจัดสถานที่แยกโรคให้ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ มีการบริหารจัดการด้านหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วย ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายได้รับการขึ้นทะเบียนและกรอกข้อมูลครบถ้วน

และ 3. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเจ้าหน้าที่ โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตรวจค้นหาวัณโรคอยู่เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากป่วยเป็นวัณโรคจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงที และตัดวงจรการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น ส่วนโอกาสการแพร่เชื้อจากผู้ต้องขังสู่เจ้าหน้าที่นั้น อาจพบได้แต่น้อยมาก จึงแนะนำให้เข้มงวดมาตรการแยกกักผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรค
กำลังโหลดความคิดเห็น...