xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบร่างข้อริเริ่มหนิงโป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ครม. เห็นชอบร่างข้อริเริ่มหนิงโปว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง - แม่โขง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างข้อริเริ่มหนิงโปว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง - แม่โขง (Draft of the Ningbo Initiative on Lancang-Mekong Cultural Cooperation) และอนุมัติให้ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยลงนามในข้อริเริ่มฯ ซึ่งมีประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมาและ เวียดนาม เข้าร่วมโดยจะมีพิจารณารับรองและลงนามในเอกสารข้างต้นในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ในวันที่ 22 - 26 ก.ย. ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับข้อริเริ่มหนิงโปว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว มีสาระสำคัญที่ประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างทั้ง 6 ประเทศ จะดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ 1. การยอมรับในบทบาทของความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง - แม่โขง ช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าด้านวัฒนธรรมและการเป็นเอเชียที่เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนสร้างชุมชนล้านช้าง - แม่โขง ที่มีอนาคตร่วมกัน 2. การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเจรจาทางวัฒนธรรมและความร่วมมือข้ามพรมแดนของ 6 ประเทศสมาชิก อีกทั้งถ่ายทอดและนำชีวิตใหม่กลับมาสู่วัฒนธรรมดั้งเดิม รวมถึงแบ่งปันวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 3. การบริหารวัฒนธรรมของ 6 ประเทศสมาชิก จะแบ่งปันข้อมูลและประสานงานในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวัฒนธรรมทั้งระดับทวิภาคีและระดับอนุภูมิภาค 4. การร่วมมือกันพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะ การสงวนรักษาและบริหารจัดการมรดก การถ่ายทอดและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรม ศิลปศึกษา และการเจรจาทางวรรณกรรม รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรม องค์ด้านศิลปะ วิทยาลัยศิลปะและธุรกิจทางวัฒนธรรม 5.การพิจารณาที่จะดำเนินกิจกรรม/โครงการร่วมกันตามรายการข้อริเริ่มหลักด้านวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงที่ 6 ประเทศสมาชิก เข้าร่วม
กำลังโหลดความคิดเห็น...