xs
xsm
sm
md
lg

“คาเฟ่หมาแมว” มีหนาว กม.สาธารณสุข ย้ำชัดห้าม “สัตว์เลี้ยง” อยู่ร่วมโซนกินดื่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“คาเฟ่หมาแมว” มีหนาว กม. สาธารณสุข ย้ำชัด ห้ามมีสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมโซนกินดื่มของคน ป้องกันแพร่เชื้อโรค สธ. ห่วงปิดกั้นเกินไป ชง คกก. ปกป้องคุ้มครองสัตว์ออกหลักเกณฑ์ควบคุมคาเฟ่สัตว์เลี้ยงให้เหมาะสม เตรียมจัดประชุมรับฟังความเห็น 13 ก.ย. นี้

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วง 2 - 3 ปี มีธุรกิจคาเฟ่ ประเภทสัตว์เลี้ยงเปิดบริการแบบขายอาหารและเครื่องดื่ม และนำสัตว์เลี้ยง ปล่อยให้เดิน นั่ง นอน ภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสและถ่ายรูปเล่นระหว่างรับประทานอาหารในร้าน หรืออนุญาตให้ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงของตนเข้ามาได้ ซึ่งผู้ประกอบการกิจการประเภทนี้ ต้องควบคุมการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากสัตว์เป็นสื่อได้ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดได้ทั้งในสุนัข แมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งอาจแพร่เชื้อได้จากการกัดหรือข่วน ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสมูล ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง รวมถึง น้ำมูก น้ำลายซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำ

“หากสัมผัสสัตว์เลี้ยง มีข้อแนะนำว่าควรล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์เลี้ยงและก่อนสัมผัสอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประกอบหลักการสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารทุกประเภท ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการ หากมีบริการสัตว์เลี้ยงดังกล่าวต้องแยกออกให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันกับสถานที่รับประทานอาหาร” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นพ.ดนัย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ โดยมติที่ประชุมเห็นว่าธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ไม่สมควรมีสัตว์เลี้ยงร่วมอยู่ในพื้นที่รับประทานอาหารของลูกค้า ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก็มีกำหนดไว้แล้ว แต่เพื่อมิให้จำกัดหรือปิดกั้นมากเกินไป จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในการควบคุมให้เหมาะสม และสามารถป้องกันโรคที่อาจเกิดจากสัตว์เป็นสื่อมาสู่คนได้ โดยกำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 120 ท่าน เพื่อเข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรอง 1 อาคารรัฐสภา ต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...