xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนประชารัฐบ้านกอกป่าผุวิทยา ผุดห้องเรียนนอกตำรา สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่เยาวชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“เต่าพวกนี้เป็นเต่าเพ็ก หรือเต่าเหลือง ครับ ชอบอยู่บนบก หากน้ำท่วมจะตาย วิธีสังเกตเต่าแต่ละเพศ ตัวเมียจะอ้วนท้องแบนราบ ส่วนตัวผู้ท้องเป็นร่องและตัวยาวกว่าครับ” เสียงเล่าอย่างฉะฉานของมัคคุเทศก์น้อย เด็กชายรัชชานนท์ ชอบสวน นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา จ.ขอนแก่น และอีกหนึ่งมัคคุเทศก์น้อย เด็กชายวิวัฒน์ ยศสูงเนิน นักเรียนชั้น ป.4 อธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังต่อว่า “เต่ามีอายุยืนยาวได้ถึง 300 ปี ส่วนใหญ่เต่าเพ็กจะผสมพันธุ์กันในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยตัวเมียจะขุดหลุมวางไข่ประมาณ 4 - 6 ฟอง ใช้เวลา180 วันถึงจะฟักเป็นตัว”

ที่ผ่านมา เด็กชายรัชชานนท์ และเด็กชายวิวัฒน์ พร้อมเพื่อนๆ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา จะใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์มาเป็นมัคคุเทศก์น้อย และทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะยังคงเป็นมัคคุเทศก์น้อยต่อไปเรื่อยๆ เพราะทำกันมานานหลายปี และบ้านอยู่ใกล้ๆ กับสวนเต่า เกิดมาก็รู้เรื่องเต่าเป็นอย่างดี

“มัคคุเทศก์น้อย” ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา ที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนภายใต้การดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) สนับสนุนโดยซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านอิ่มสะดวกเซเว่น อีเลฟเว่น
นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์
ด้าน นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า โครงการ CONNEXT ED เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำโดย 12 องค์กรภาคเอกชนได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยโดยนำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ 3,300 แห่ง ในปี 2559 ก่อนขยายผลต่อไป 7,424 แห่งในทุกตำบล ทั่วประเทศ

ในส่วนการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา ซีพี ออลล์ ได้สนับสนุนให้พนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดย นางสาวเดือนเพ็ญ สร้อยโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักปฏิบัติการมณฑล RN (พื้นที่ภาคเหนือ) ร่วมทำหน้าที่ ผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนาการศึกษา หรือ “School Partner” เพื่อเข้าไปศึกษาปัญหาและความต้องการของโรงเรียน พร้อมจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ส่งเสริมให้นำกิจกรรมเด่นๆ ของโรงเรียน อาทิ มัคคุเทศก์น้อย, มัคนายกน้อย และ กายบริหารแม่ไม้มวยไทย มาสร้างแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อสร้างยอดสร้างประโยชน์ให้โรงเรียน ชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน


ด้าน ครูนฤมล สินเพ็ง ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากในหมู่บ้านมีสถานที่ท่องเที่ยวคือสวนเต่า และช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เคยจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้กับนักเรียนแต่ไม่ได้รับการต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนจึงเห็นโอกาสนำเสนอเข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐและได้รับการสนับสนุน โดยมีเป้าหมายคือฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก ให้มีความภาคภูมิใจในหมู่บ้านของตัวเอง และทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

ในส่วนกิจกรรมมัคนายกน้อย ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกเป็นผู้นำพิธีทางศาสนา สามารถนำความรู้ความสามารถไปช่วยกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของบ้าน วัด หรือโรงเรียนได้

และอีกหนึ่งกิจกรรมคือแม่ไม้มวยไทย ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว และต่อยอดไปสู่เวทีการแข่งขันในอนาคต

โครงการ CONNEXT ED มีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสามารถเรียนรู้จากทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ส่งผลให้นักเรียน โรงเรียน และชุมชน ได้นำศักยภาพที่มีอยู่มาต่อยอดปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...