xs
xsm
sm
md
lg

ใช้ QR Code นำชมนิทรรศการถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพิ่มอักษรเบรลล์เรียนรู้พระเมรุมาศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ธนะศักดิ์” ตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด จัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้สมพระเกียรติ ใช้คิวอาร์โคดนำชม เพิ่มอักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้พระเมรุมาศ ในเดือน พ.ย. ด้าน วธ. พิมพ์แผ่นพับนำชม 9 แสนแผ่น มีภาษาอังกฤษ - จีน สำหรับชาวต่างชาติ

วันนี้ (10 ส.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย ดังนี้ 1. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 3. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงมหรสพระหว่างการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน 4. คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ โดยแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน 5. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการในคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มี รมว.วธ. เป็นประธาน ทั้งนี้ นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กำหนดจัดวันที่ 1 - 30 พ.ย. นี้ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการในคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีจะทำหน้าที่ประสานกับแต่ละชุด

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการจะใช้แนวทางการเดียวกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง โดยจะแบ่งเป็นเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นนั่ง ซึ่งจะเพิ่มชาวต่างชาติ โดยการเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สำคัญเน้นความปลอดภัย นอกจากนี้ ในระหว่างรอเข้าชมจะมีการจัดแสดงมหรสพบนเวทีมหรสพ จะยังไม่ดำเนินการรื้อ เพื่อให้บรรยากาศเหมือนงานพระราชพิธี

“การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีกำหนด 30 วัน ผมให้แนวทางเวลาเข้าชม เวลา 07.00 - 23.00 น. โดยจัดเป็นรอบๆ ละ 500 คน รอบต่อไปห่างกัน 10 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าชม ทั้งนี้ ตนมอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปวัดก้าว วัดจุดที่น่าสนใจ และจุดถ่ายภาพ เพื่อคำนวณการใช้เวลาในการเข้าชมนิทรรศการ ผมมั่นใจว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า 3 ล้านคน พร้อมทั้งเพิ่มแพทย์และพยาบาลภาคสนามด้วย ซึ่งเมื่อจัดนิทรรศการเสร็จแล้วทุกคนจะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙ เกิดความรักและสามัคคี เป็นนิทรรศการจัดโดยประชาชน เพื่อประชาชน น้อมถวายพระองค์ท่าน โดยเดือนกันยายนนี้จะเห็นแผนงานที่เรียบร้อย ผมฝากการบ้านที่สำคัญ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีเวลา 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง ที่จะเคลื่อนย้ายนิทรรศการทั้งหมดเข้าพระเมรุมาศ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมวันที่ 1 พ.ย.” พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าว

นายวีระ กล่าวว่า ในส่วนของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและการประสานงานเข้าชม และประชาสัมพันธ์จะบูรณาการกับคณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด เบื้องต้นได้ศึกษาข้อมูลการเปิดให้เข้าชมพระเมรุในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพที่เคยดำเนินการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเข้าชมในบริเวณอาคารพระเมรุมาศเป็นหลักซึ่งถือเป็นข้อมูลที่จะนำมาพิจารณารูปแบบและเวลาการนำชมให้ดีที่สุด ที่สำคัญ ยังเปิดให้ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการได้มีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศเช่นเดียวกับคนทั่วไป โดยจะใช้ศาลาลูกขุน จำลองพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และสัตว์หิมพานต์ให้ผู้พิการทางสายตาจับต้องได้ อีกทั้งยังมีอักษรเบรลล์ในจุดที่พิเศษ และสำคัญ ตลอดจนการจัดรถวีลแชร์รองรับ สำหรับระบบนำชมครั้งนี้ จะใช้ระบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เป็นหลักเพื่อลดเวลาการอธิบายของผู้นำชม และประชาชนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น

“การจัดรูปแบบการนำชมจะปรับไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ว่า แต่ละวันจะมีประชาชนมารอคิวมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาเปิด - ปิด อีกครั้ง เพราะอยากให้ประชาชนเข้าชมได้มากที่สุด รวมทั้งการจัดระบบครั้งนี้จะพยายามจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมขนบประเพณี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ขณะนี้ วธ. เตรียมจัดพิมพ์แผ่นพับนำชมเบื้องต้น จำนวน 9 แสนแผ่น อีกทั้งจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ และจีน พร้อมกันนี้ จะมีภาพถ่ายพระเมรุมาศเป็นที่ระลึก” นายวีระ กล่าว

นายอนันต์ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการแบ่งออกเป็นนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยกำหนดพื้นที่จัดแสดงภายในอาคารพระที่นั่งทรงธรรมทั้งหมด โดยจะผนวกเนื้อหานิทรรศการตั้งแต่ด้านหน้าพระเมรุมาศที่มีการประดับมณฑลพิธีด้วยแปลงนาข้าว กังหันน้ำชัยพัฒนา นิทรรศการการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศทุกขั้นตอน ซึ่งได้กำหนดจัดในอาคารอื่นๆ ได้แก่ ศาลาลูกขุน 1 จำนวน 2 หลัง และอาคารศาลาลูกขุน 2 อีก 2 หลัง พร้อมทั้งมีคำบรรยายให้ความรู้ทุกส่วนของการจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ได้กำหนดว่าขอให้มีการจัดนิทรรศการที่มีความหลากหลาย มีความเคลื่อนไหว การสาธิตการทำงานด้านต่างๆ มาร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งกรมศิลปากรจะมีการจัดทำทางลาด ทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา และ ผู้พิการนั่งวีลแชร์ด้วย

“ในช่วง 30 วันที่จัดนิทรรศการนั้น จะจัดแสดงมหรสพในช่วงค่ำ โดยใช้เวทีใหญ่ของการจัดแสดงมหรสพสมโภชในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่ง พล.อ.ธนะศักดิ์ ได้สั่งการว่า ให้นำการแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อาทิ โขน ซึ่งอาจจะตัดตอนการแสดงให้สั้นลง และให้มีการแสดงที่หลากหลาย รวมถึงมีการแสดงของเยาวชนด้วย จะประสานกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป” นายอนันต์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...