xs
xsm
sm
md
lg

วัดอรุณสหราชอาณาจักร ดัน “นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

วัดอรุณสหราชอาณาจักร ทำโครงการ “นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น” ต้นแบบวัดไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการแต่งกายให้เหมาะสมเข้าวัด

พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ตามที่ วัดอรุณราชวราราม ได้ดำเนินการจัดสร้างวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช ประเทศอังกฤษ มาเป็นปีที่ 2 และวันที่ 22 เมษายน - 2 พฤษภาคมนี้ ตนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการของวัด ซึ่งถือเป็นสาขาวัดอรุณในต่างประเทศที่มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวอังกฤษให้ความสนใจมาปฏิบัติธรรม รวมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มีนโยบายให้วัดไทยในต่างประเทศ รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย เป็นศูนย์กลางของชุมชน ดังนั้น ทางวัดอรุณสหราชอาณาจักรได้จัดทำโครงการ “นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น” ขึ้นเป็นแห่งแรกในทวีปยุโรป เพื่อเป็นต้นแบบวัดไทยในต่างประเทศ ในการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมรักษาวัฒนธรรม และแต่งกายให้เหมาะสมในการเข้าวัด

พระศากยปุตติยวงศ์ เล่าแนวคิดนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ว่า แนวคิดนี้ได้ต่อยอดมาจากการเข้าชมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อนักท่องเที่ยวผู้หญิงนุ่งขาสั้นมาทางวัดอรุณฯ จะมีผ้าถุงหรือผ้าซิ่นให้นุ่ง เพื่อความสุภาพเรียบร้อยเป็นการให้ความเคารพสถานที่ จึงนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ที่วัดอรุณสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นต้นแบบให้วัดไทยในต่างประเทศ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่แต่เดิมผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง หรือผ้าซิ่นแต่งกายมิดชิดเข้าวัด ที่สำคัญ เป็นการเคารพสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและพระภิกษุ สามเณรอีกประการหนึ่งด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...